Godziny lekcyjne

Nr. Godzina lekcyjna Przerwa
0 730 – 800 świetlica
1 800 – 845 10 min
2 855 – 940 10 min
3 950 – 1035 10 min
4 1045 – 1130 10 min
5 1140 – 1225 10 min
6 1235 – 1320 15 min
7 1335 – 1420 10 min
 

1225 – 1425

 obiad

 
8 1430 – 1515 5 min
9 1510 – 1555 5 min
10 1600 – 1645 5 min
11 1650 – 1735 5 min
Nr. Godzina lekcyjna Przerwa
0 710 – 755 5 min
1 800 – 845 5 min
2 850 – 935 10 min
3 945 – 1030 15 min
4 1045 – 1130 5 min
5 1135 – 1220 10 min
6 1230 – 1315 15 min
7 1330 – 1415 5 min
1315 – 15 – obiad
8 1420 – 1505 5 min
9 1510 – 1555 5 min
10 1600 – 1645 5 min
11 1650 – 1735 5 min