Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku prowadzi ciągły nabór dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu do szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia na kierunkach kształcenia: kucharz i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej („hotelarz”), oraz szkoły przysposabiającej do pracy. Ponadto ośrodek oferuje opiekę i edukację w oddziałach przedszkolnych oraz zajęcia specjalistyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Szkoła podstawowa

Dla dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej

WWRD

OFERTA BEZPŁATNA

Szkoła branżowa I st.

Dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem