Regulamin Strony Internetowej

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

www.sosw.lezajsk.pl

1. Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z oficjalnej strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku (dalej zwanej „Stroną”).

Strona jest własnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku, ul. Mickiewicza 76, 37-300 Leżajsk.

Korzystanie ze Strony oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Cel Strony

Strona ma na celu dostarczanie informacji dotyczących działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku, promowanie osiągnięć uczniów, informowanie o wydarzeniach oraz umożliwienie komunikacji z społecznością szkolną.

Zabrania się wykorzystywania Strony w celach sprzecznych z jej przeznaczeniem.

3. Zasady Korzystania

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, niniejszym regulaminem oraz z poszanowaniem zasad etyki internetowej.

Zabrania się umieszczania na Stronie treści obraźliwych, dyskryminujących, propagujących przemoc lub naruszających prawa autorskie.

W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić Administratora o tym fakcie przesyłając właściwą informację na adres mailowy administratora Strony: administrator@sosw.lezajsk.pl.

Administracja Strony zastrzega sobie prawo do usuwania nieodpowiednich treści oraz do zablokowania dostępu użytkownikom łamiącym regulamin.

Strona może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

4. Wyłączenie Odpowiedzialności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej Użytkowników.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.

Strona internetowa Szkoły zawiera łącza do innych stron internetowych. Łącza te zamieszczamy wyłącznie dla wygody i informacji Użytkowników. Witryny, do których prowadzą, mogą mieć własne regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać podczas ich odwiedzania. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść takich witryn, produkty i usługi oferowane za ich pośrednictwem oraz inne ich wykorzystanie.

 

5. Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika Strony są przetwarzane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku. Dane te w żadnym wypadku nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia  14 grudnia 2019 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz. 125 z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby prowadzenia strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku.

Użytkownik Strony ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

6. Prawa Autorskie

Treści publikowane na Stronie są chronione prawami autorskimi. Wykorzystywanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie treści wymaga zgody administracji Strony.

Użytkownicy mogą udostępniać treści Strony za pomocą dostępnych narzędzi społecznościowych, pod warunkiem zachowania integralności treści i podania źródła.

7. Postanowienia końcowe

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Strony można kierować na adres e-mail: administrator@sosw.lezajsk.pl.

Administracja Strony zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania na Stronie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.

 

Tomasz Chrząstek,

dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
św. Jana Pawła II w Leżajsku,

Leżajsk, 15 grudnia 2023 r.