Jan Paweł II

Dzień 1 czerwca 2016 roku zapisał się w historii Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku wielkimi literami.

Stało się to za sprawą pięknej i wzruszającej uroczystości, podczas której Ośrodek otrzymał imię Wielkiego Człowieka, Polskiego Papieża – św. Jana Pawła II. Wyboru dokonała jednogłośnie cała społeczność szkolna: nauczyciele, rodzice i uczniowie, ponieważ nikt nie miał wątpliwości, że Jego życie było pięknym świadectwem wiary, mądrości i miłości do każdego człowieka. Nauczanie Papieża nacechowane jest ogromną afirmacją ludzi chorych i niepełnosprawnych, których szczególnie umiłował. Jednak najbardziej ważkim argumentem był fakt, iż Janowi Pawłowi II w sposób istotny zależało na dobrym i mądrym wychowaniu polskiej młodzieży, na co często zwracał uwagę w swoim przesłaniu do polskiego narodu. Uczniowie SOSW są dumni, że patronem ich szkoły jest św. Jan Paweł II. Pragną kierować się Jego nauką w swoim życiu. Również nauczyciele mają świadomość odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa jako na wychowawcach młodego pokolenia.

Pamięć o patronie jest w SOSW bardzo żywa. Św. Jan Paweł II jest obecny podczas wielu uroczystości szkolnych za sprawą sztandaru z Jego wizerunkiem, który otoczony jest wielkim szacunkiem i estymą. Wychowawcy i nauczyciele często odnoszą się do nauczania papieskiego podczas rozmów indywidualnych z uczniami lub przygotowując części artystyczne akademii okolicznościowych. Niewątpliwie największym wydarzeniem w szkolnym kalendarzu związanym z Polskim Papieżem jest udział uczniów, przedstawicieli każdej ze szkół wchodzących w skład ośrodka, w corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze w Częstochowie. Poczet sztandarowy ośrodka jest także obecny w czasie zjazdów i spotkań szkolnej Rodziny Papieskiej na poziomie wojewódzkim, archidiecezjalnym i powiatowym.

„Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych” /Jan Paweł II, Westerplatte 1987/. Słowa te wypowiedziane ponad trzydzieści pięć lat temu nie straciły wcale na aktualności. Wydaje się, że w perspektywie wychowania młodego pokolenia we współczesnym świecie wybrzmiewają jeszcze głośniej i są doskonałym drogowskazem nie tylko dla młodzieży, ale także dla nauczycieli i rodziców, dla każdego Polaka, któremu leży na sercu dobro mieszkańców naszej Ojczyzny.