Dyrekcja

Dyrektor Ośrodka – Tomasz Chrząstek

Wicedyrektor Ośrodka – Beata Kaszycka

Wicedyrektor Ośrodka – Adam Szczęch

Kadra ośrodka

Adamska Joanna – geografia, wychowawca klasy, terapeuta WWRD

Adamski Robert – technika, wychowawca internatu

Bańka Agnieszka – psycholog szkolny, doradztwo zawodowe

Bielecka Annawychowawca klasy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej dla dzieci ze spektrum autyzmu

Benewiat Ewa – pedagog szkolny, wychowawca klasy

Bieńkowski Radosław – edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca internatu, opiekun drużyny harcerskiej

Boratyn Magdalena – wychowanie fizyczne

Brzuzan Aneta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy

Burek Agata – wychowawca klas SPdP, terapeuta WWRD

Buszta Krzysztof – technika

Chrząstek Tomasz – informatyka

Ćwik Ala – przedmioty zawodowe szkoły branżowej, wychowawca klasy

Dąbrowska Rutowicz Elżbieta – język polski, wychowawca klasy

Dec Waldemar – religia

Dolecka Edyta – wychowawca internatu, drużynowa drużyny harcerskiej

Domaradzka Alicja – muzyka, wychowawca zespołu ZRW

Drożdżal Agnieszka – wychowawca oddziału przedszkolnego

Dudziński Adam – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy, opiekun olimpiad specjalnych

Gnatek Aneta – język angielski

Gnatek Barbara – język polski

Gołąb Damian – wychowawca oddziału przedszkolnego

Gorący Agata – wychowawca klasy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej dla dzieci ze spektrum autyzmu

Harłozińska Faustyna – fizjoterapeuta

Irzykowski Krzysztof – wychowanie fizyczne, wychowawca internatu

Juśko Aleksandra – muzyka, wychowawca klasy, nauczyciel klas dla dzieci ze spektrum autyzmu

Kak Katarzyna – religia

Kamińska Agnieszka – wychowawca oddziału przedszkolnego

Kania Lidia – przedmioty zawodowe szkoły branżowej, wychowawca klasy

Karaś Anna – wychowawca internatu

Kaszycka Beata – biologia

Kołcz Dorota – fizjoterapia, dogoterapia

Konior Stanisław – religia

Kościelny Jacek – nauczyciel klas życia szkoły podstawowej, wychowawca internatu

Krudysz Agnieszka – przedmioty zawodowe szkoły branżowej, wychowawca internatu

Krudysz Lidiawychowawca oddziału przedszkolnego

Kupras Paweł – plastyka, wychowawca klasy, nauczyciel klas życia szkoły podstawowej, surdopedagog

Leniart Urszula – nauczyciel klas życia szkoły podstawowej, nauczyciel klas SPdP, opiekun kółka tanecznego

Liber Wioletta – wychowawca klasy SPdP, nauczyciel zespołu ZRW

Majcherczyk Izabela – przedmioty zawodowe szkoły branżowej, wychowawca klasy

Mazur-Błajdo Wioletta – terapeuta IS, terapeuta WWRD

Ordyczyńska Renata – matematyka, biblioteka szkolna

Pacyniak Anna – wychowawca internatu

Paul Iwona – terapeuta sensoplastyki, terapeuta pedagogiczny

Pawłowska Bożena – religia

Piątek Joanna – wychowawca oddziału przedszkolnego

Pikor Sabina – wychowawca klas SPdP

Pluta Lucyna – wychowawca internatu

Podubny Małgorzata – logopeda, terapeta WWRD

Portka Dorota – język polski

Pytel Klaudia – wychowanie fizyczne,

Reichert Monika – język angielski

Rydz Agnieszka – logopeda, terapeuta WWRD, opiekun koła teatralnego

Sałuk Edyta – historia, wychowawca klasy

Sęk Katarzyna – wychowawca oddziału przedszkolnego, terapeuta WWRD

Siembida Ewelina – fizjoterapeuta

Sieradzka Ewa – wychowawca oddziału przedszkolnego

Sowa Agnieszka – wychowawca klasy dla dzieci ze spektrum autyzmu, nauczyciel klas życia szkoły podstawowej

Sgraja Monika – wychowawca oddziałów przedszkolnych, logopeda, tyflopedagog, język angielski w edukacji wczesnoszkolnej

Suszyło Katarzyna – wychowawca klasy, nauczyciel klas życia szkoły podstawowej

Szczęch Adam – wychowanie fizyczne

Szklanna Magdalena – logopeda

Szpila Aneta – wychowawca klasy SPdP, opiekun koła teatralnego

Szymuś Monika – psycholog szkolny

Śliwa Sylwiawychowawca internatu

Terech Agnieszka – przyroda, fizyka, chemia, wychowawca klasy

Tomala -Łyko Joanna – logopeda, neurologopeda

Ulewicz Anna – wychowawca oddziału przedszkolnego

Wanat Genowefa – informatyka, nauczyciel klas SPdP

Wańczycka-Kocój Izabela – wychowawca klas młodszych życia

Włodarczyk Elżbieta – wychowawca klasy podstawowej dla dzieci ze spektrum autyzmu, terapeuta polisensoryczny

Wojdyła-Bieńkowska Marta – wychowawca klas życia, terapeuta IS

Wylaź Beata – logopeda

Wylaź Dorota – wychowawca klasy życia

Ziobro Elżbieta – wychowawca oddziału przedszkolnego

Zych Dominika – psycholog szkolny, terapeuta WWRD

Zych Sylwia – wychowawca oddziału przedszkolnego

PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

Bieńkowska Małgorzata – intendent, dietetyk

Borkowska Agata – pomoc nauczyciela

Buszta Janina – pomoc nauczyciela

Czarniecka Iwona – pomoc administracyjna

Data Krzysztof – konserwator, kierowca

Dąbek Lucyna – sprzątaczka

Dec Joanna – pomoc nauczyciela

Fil Beata – pomoc nauczyciela

Fus Anna – pomoc nauczyciela

Gnatek Natalia – pomoc administracyjna

Górska Anna – pomoc nauczyciela

Jagusztyn Zofia – pomoc nauczyciela

Janusz Elżbieta – pomoc nauczyciela

Kania Elżbieta – starszy referent

Karaś Renata – pomoc nauczyciela

Kędziora Gabriela – pomoc nauczyciela

Kloc Jolanta – sprzątaczka

Krudysz Lidia – pomoc nauczyciela

Kula Beata – opiekun nocny, archwizatorka

Kusz Iwona – pomoc kuchenna

Mazurek Dorota – pomoc nauczyciela

Mołyń Anna – intendentka

Olechowska Bożena – pomoc kuchenna

Pietryka Dorota – pomoc nauczyciela

Piziak Aneta – pomoc nauczyciela

Podwyszyński Arkadiusz – pomoc kuchenna

Rozlazły Małgorzata – kucharz, szef kuchni

Sobina Monika – sprzątaczka

Świąder Jadwiga – pomoc nauczyciela

Zielony Joanna – pomoc nauczyciela