Agnieszka Bańka

Poniedziałek
11:40 – 12:25

Konsultacje dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli
Budynek ZSP nr 2 ul. Skłodowskiej 8

Czwartek
8:55 – 9:40

Konsultacje dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli
Budynek szkoły ul. Mickiewicza

Monika Szymuś

Środa
10:45 – 11:30

Konsultacje dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli
Budynek internatu ul. Skłodowska

Dominika Zych

Poniedziałek
08:55 – 9:40

Konsultacje dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli
Budynek przedszkola ul. Sandomierska