Aktywna tablica

Nasza szkoła w roku 2020 z sukcesem przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2020 – 2024 „ AKTYWNA TABLICA”

Szkoła Podstawowa nr 5 Specjalna w Leżajsku i Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 2 w Leżajsku wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku otrzymały w ramach rządowego programu „Aktywna tablica „ do którego przystąpił Powiat Leżajski – dwa interaktywne monitory dotykowe oraz 8 sztuk laptopów.

Założeniem rządowego programu „Aktywna tablica” jest rozwijanie kompetencji uczniów, przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2020 – 2024. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Przez zastosowanie technologii dotykowej treści kształcenia będą prezentowane w interesujący sposób. Zwiększony zostanie zakres elementów skutecznego uczenia się/widzenie, słyszenie, mówienie, działanie/, co pozytywnie wpłynie na poziom zrozumienia oraz przyswajania treści przez naszych uczniów. Nauczyciele nabędą dodatkowe umiejętności obsługiwania nowoczesnych urządzeń programu „Aktywna Tablica” uczestnicząc w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

Aktywna tablica