W dniu 𝟐𝟎.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟑 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Jana Pawła II szkole odbyło się Spotkanie Opłatkowe. O godzinie 11.00 cała społeczność Ośrodka nauczyciele, uczniowie, oraz zaproszeni goście zebrali się w lokalu Perła. Pan dyrektor Tomasz Chrząstek serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych. W świąteczny nastrój wprowadziło nas odczytanie przez katechetów fragmentu Pisma Świętego oraz wspólne śpiewanie kolędy, a także przyniesione przez harcerzy z Hufca ZHP Leżajsk Betlejemskiego Światła Pokoju. Następnie, łamiąc się opłatkiem, życzyliśmy sobie wszystkiego, co najlepsze na Święta Bożego Narodzenia i na cały nadchodzący Nowy Rok. Na końcu zasiedliśmy do obficie zastawionych stołów, gdzie degustowaliśmy przygotowane potrawy oraz świąteczne wypieki. Po zakończonym spotkaniu wszyscy udali się do domów z głębokim przekonaniem, że:
„ᴡɪɢɪʟɪᴀ ᴛᴏ ɴɪᴇ ᴛʏʟᴋᴏ ᴄᴢᴀs, ɢᴅʏ ᴊᴇsᴛ ᴘʀᴇᴢᴇɴᴛᴏ́ᴡ ᴍᴏᴄ,
ᴛᴏ ɴɪᴇ ᴛʏʟᴋᴏ ᴄᴢᴀs, ɢᴅʏ ᴘᴏᴛʀᴀᴡ sᴛᴏ ɴᴀ sᴛᴏʟᴇ.
ʟᴇᴄᴢ ᴡɪɢɪʟɪᴀ ᴛᴏ ᴘʀᴢᴇᴘɪᴇ̨ᴋɴʏ ᴄᴢᴀs,
ʙᴏᴢ̇ᴏɴᴀʀᴏᴅᴢᴇɴɪᴏᴡʏ ᴄᴢᴀs,
ɢᴅʏ sɪᴇᴅᴢɪᴍʏ ᴡsᴢʏsᴄʏ ᴡ ᴋᴏʟᴇ,
ɪ ᴍᴀᴍʏ ʙʟɪsᴋɪᴄʜ ᴘʀᴢʏ sᴛᴏʟᴇ.”