W poniedziałek 𝟏𝟖 𝐠𝐫𝐮𝐝𝐧𝐢𝐚 harcerze z drużyny działającej przy naszym ośrodku przekazali Betlejemskie Światło Pokoju Przewodniczącemu Rady Miasta oraz Burmistrzowi Leżajska.
Wieczorem wzięli udział w Wigilii Harcerskiej zorganizowanej przez Komendę Hufca ZHP Leżajsk podczas której wraz z innymi drużynami wspólnie kolędowali.