Poznaj Polskę

„Poznaj Polskę” jest  przedsięwzięciem Ministra Edukacji i Nauki, którego celem  jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. 

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. 

Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii stwarza uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności, zacieśniania więzi w grupie rówieśniczej oraz radzenia sobie w nowych sytuacjach, co w wypadku naszych wychowanków jest bardzo ważnym elementem pracy wychowawczej.  

W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” nasz Ośrodek zrealizował następujące wycieczki:

W 2021r. – jednodniowe do Sandomierza; Krosna i Odrzykonia oraz Ziemi Przemyskiej.

W 2022r. – trzydniową „ Szlakiem Piastowskim” do Gniezna, Poznania, Biskupina i Kruszwicy; dwudniowe w Bieszczady oraz Góry Świętokrzyskie

W 2023r. – trzydniową do Wrocławia.

Poznaj Polskę