Internat jest integralną częścią Ośrodka Szkolno -Wychowawczego. Znajduje się w budynku przy ul. Skłodowskiej 8 na III piętrze.

Otwarte od 6:00 w poniedziałek
do 16:00 w piątek

Pełne
wyżywienie

Opieka
całodobowa

Wychowankowie mieszkają w pomieszczeniach 2-4 osobowych. W 2022r. część segmentów przeszła gruntowny remont. W 2023r. remontowane będą pozostałe segmenty z dofinansowania PFRON. Większość łazienek zaadaptowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W segmentach jest dostęp do TV.

Wychowankowie mają do dyspozycji wspólną świetlicę z dostępem do TV, Internetu, piłkarzyków oraz aneks kuchenny, świetlicę grupową, siłownię. W bliskim otoczeniu budynku znajdują się boiska, basen, siłownia plenerowa.

W internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze, w ramach których organizowane są zajęcia dostosowane do potrzeb, sprawności oraz zainteresowań wychowanków. Wśród szerokiej oferty znajdują się zajęcia sportowe, turystyczne, harcerskie, kucharskie oraz muzyczne.

Wychowawcy wykorzystują swoje umiejętności i zainteresowania z wielu dziedzin. Ideą wspierania wychowanków jest taki dobór form, metod i środków oddziaływania pedagogicznego, by były one dostosowane indywidualnie do potrzeb i oczekiwań każdego podopiecznego.

Jednolitość oddziaływań, ścisła współpraca z nauczycielami, rodziną, instytucjami wspomagającymi – to podstawa codziennej pracy opiekuńczo – wychowawczej w naszym internacie.