SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

W roku szkolnym 2005/2006 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym została utworzona Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, o profilu - kucharz małej gastronomii. Jest to szkoła zawodowa trzyletnia. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli  gimnazjum.

 

Uczniowie uczą się prawidłowego doboru środków żywnościowych, technik i procesów technologicznych stosowanych przy produkcji potraw, a także obserwują zmiany fizykochemiczne jakie zachodzą podczas ich przetwarzania.

 

Ucząc się w zsz o profilu kucharz małej gastronomii będziesz umiał:

ð  praktycznie wykorzystać poznane zasady produkcji gastronomicznej,

ð  stosować różne procesy technologiczne,

ð  stosować maszyny i urządzenia, które są używane w poszczególnych procesach technologicznych,

ð  przeprowadzić obróbkę wstępną surowców,

ð  stosować różne metody obróbki cieplnej półproduktów,

ð  sporządzać różne potrawy,

ð  wykonywać prace porządkowe w zakładach gastronomicznych

ð  posługiwać się podstawowym sprzętem stołowym i naczyniami,

ð  będziesz znał zasady nakrywania stołów na różne okoliczności,

ð  prawidłowo gospodarować surowcami, energią i wodą,

ð  pracować w zespole i doskonalić umiejętności zawodowe,

ð  scharakteryzować dokumentację obowiązującą w zakładzie gastronomicznym,

ð  stosować przepisy bhp i ppoż.

 

Uczniowie podzieleni są na grupy podczas zajęć praktycznych. Praktykę zawodową odbywają na terenie szkoły. Szkoła kończy się egzaminem,  uczniowie otrzymują tytuł - kucharz małej gastronomii.

 

Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe zgodnie z wytycznymi OKE w Krakowie.

Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego, restauracjach, barach, jadłodajniach, stołówkach pracowniczych, szpitalach itp.

 

opracowała: Lidia Kania

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów