SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

zakonczenie roku
W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie kl. III ZSZ nr 2 w Leżajsku przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin ten jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określanych w standardach wymagań egzaminacyjnych. Etap pisemny składał się z 70 zadań wielokrotnego wyboru. Zadania te dotyczyły zagadnień zawodowych oraz zagadnień związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Podczas egzaminu praktycznego uczniowie naszego Ośrodka wykonywali zadania o takim samym stopniu trudności jak absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku. Etap praktyczny sprawdza umiejętności rozwiązywania typowych problemów zawodowych o charakterze łączenia teorii z praktyką właściwych dla zawodu. Każdy uczestnik egzaminu oceniany był niezależnie przez trzech egzaminatorów, którzy w oparciu o kryteria oceniania punktują czynności wykonywane przez zdającego.
Nasi uczniowie uzyskali bardzo wysokie wyniki zarówno z egzaminu praktycznego, jak i teoretycznego. Wierzymy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą im na zrealizowanie swoich życiowych celów.

 

Lidia Kania, Izabela Majcherczyk

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów