SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
15

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Żegnaj szkoło

zsz 1

Z ŻYCIA SZKOŁY ZAWODOWEJ ...

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej doskonalą swoje umiejętności podczas zajęć praktycznych. Dzięki zdobytej wiedzy doskonale radzą sobie podczas aranżacji stołów na różne imprezy odbywające się w Ośrodku. Nasi młodzi kucharze zaprezentowali swój talent przygotowując uroczyste nakrycie stołów na spotkanie opłatkowe, wielkanocne. Pod kierunkiem nauczycielek zawodu przygotowują i zapewniają prawidłową obsługę gości podczas Wojewódzkich Konkursów Recytatorskich. Uczniowie klas zawodowych służą także pomocą swoim kolegom z klas Przysposabiających do Pracy w przygotowaniu potraw na konkursy. Spotkanie opłatkowe to nie tylko pięknie nakryty stół, ale również drobne słodkie upominki. Każdy z zaproszonych gości, dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy otrzymują świąteczne podarki np. piernikowe choinki oraz ciastka wykonane przez uczniów na zajęciach praktycznych. Łakocie przygotowywane są również na inne uroczystości takie jak Walentynki, Tłusty Czwartek oraz konkursy i konferencje odbywające się w naszym ośrodku.

Izabela Majcherczyk

Czytaj więcej...

Stoły piknikowe

Stoły piknkowe w Mielcu

Grupa uczniów  naszej szkoły z klas SPdP i ZSZ o specjalności kucharz małej gastronomii zaprezentowała aranżację jesiennego stołu piknikowego w SOSW w Mielcu. Dzięki zdobytej wiedzy na zajęciach teoretycznych i praktycznych, wychowankowie mogli przedstawić swoje umiejętności kulinarne.

Na piknikowym stole znalazły się m.in. faszerowane cukinie, szaszłyki, paprykowe łódeczki, jesienna sałatka, gruszkowe jeże, pomidorowe koszyki z serem, kompot. Prezentacja naszych uczniów wzbudziła zachwyt wśród wszystkich uczestników konkursu.

 

Lidia Kania, Izabela Majcherczyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

W roku szkolnym 2005/2006 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym została utworzona Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, o profilu - kucharz małej gastronomii. Jest to szkoła zawodowa trzyletnia. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli  gimnazjum.

 

Uczniowie uczą się prawidłowego doboru środków żywnościowych, technik i procesów technologicznych stosowanych przy produkcji potraw, a także obserwują zmiany fizykochemiczne jakie zachodzą podczas ich przetwarzania.

 

Ucząc się w zsz o profilu kucharz małej gastronomii będziesz umiał:

ð  praktycznie wykorzystać poznane zasady produkcji gastronomicznej,

ð  stosować różne procesy technologiczne,

ð  stosować maszyny i urządzenia, które są używane w poszczególnych procesach technologicznych,

ð  przeprowadzić obróbkę wstępną surowców,

ð  stosować różne metody obróbki cieplnej półproduktów,

ð  sporządzać różne potrawy,

ð  wykonywać prace porządkowe w zakładach gastronomicznych

ð  posługiwać się podstawowym sprzętem stołowym i naczyniami,

ð  będziesz znał zasady nakrywania stołów na różne okoliczności,

ð  prawidłowo gospodarować surowcami, energią i wodą,

ð  pracować w zespole i doskonalić umiejętności zawodowe,

ð  scharakteryzować dokumentację obowiązującą w zakładzie gastronomicznym,

ð  stosować przepisy bhp i ppoż.

 

Uczniowie podzieleni są na grupy podczas zajęć praktycznych. Praktykę zawodową odbywają na terenie szkoły. Szkoła kończy się egzaminem,  uczniowie otrzymują tytuł - kucharz małej gastronomii.

 

Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe zgodnie z wytycznymi OKE w Krakowie.

Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego, restauracjach, barach, jadłodajniach, stołówkach pracowniczych, szpitalach itp.

 

opracowała: Lidia Kania

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

zakonczenie roku
W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie kl. III ZSZ nr 2 w Leżajsku przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin ten jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określanych w standardach wymagań egzaminacyjnych. Etap pisemny składał się z 70 zadań wielokrotnego wyboru. Zadania te dotyczyły zagadnień zawodowych oraz zagadnień związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Podczas egzaminu praktycznego uczniowie naszego Ośrodka wykonywali zadania o takim samym stopniu trudności jak absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku. Etap praktyczny sprawdza umiejętności rozwiązywania typowych problemów zawodowych o charakterze łączenia teorii z praktyką właściwych dla zawodu. Każdy uczestnik egzaminu oceniany był niezależnie przez trzech egzaminatorów, którzy w oparciu o kryteria oceniania punktują czynności wykonywane przez zdającego.
Nasi uczniowie uzyskali bardzo wysokie wyniki zarówno z egzaminu praktycznego, jak i teoretycznego. Wierzymy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą im na zrealizowanie swoich życiowych celów.

 

Lidia Kania, Izabela Majcherczyk

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów