SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

turnusy

Turnusy rehabilitacyjne

 

Wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne odgrywają niezmiernie ważną rolę w procesie usprawniania dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Turnus jest formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Program powinien zawierać elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju schorzeń osób niepełnosprawnych przebywających na turnusie oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne wspomagające rehabilitacje społeczne. Od ponad dziesięciu lat Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Leżajsku organizuje dwa razy w roku turnusy rehabilitacyjne nad morze ( Świnoujście ,Jarosławiec, Kołobrzeg, Krynica Morska) i w góry (Lądek Zdrój). Uczestniczą w nich uczniowie z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej . Uczestnicy turnusów mają w ośrodkach fachową opiekę medyczną oraz zabiegi rehabilitacyjne dostosowane do schorzeń .Są to miedzy innymi: hydroterapia, magnoterapia, laseroterapię, gimnastyka korekcyjną, inhalacje i zajęcia na siłowni, zajęcia na basenie, kąpiele perełkowe, hipoterapia ,seanse w jaskini solnej. W czasie wolnym od zajęć proponowanych przez ośrodki uczestniczy korzystają z imprez w plenerze ,ognisk, balów, konkursów i festiwali. Taka organizacja zajęć dostarcza uczniom wielu przyjemnych doznań, umożliwia długie i aktywne przebywanie na świeżym powietrzu, rozładowanie napięcia emocjonalnego, bezpośredni kontakt z przyrodą. W czasie spacerów uczestnicy turnusu podziwiają uroki najbliższych okolic, zapoznają się z typowymi dla okolicy zagadnieniami. Z bezpośredniej obserwacji poznają wydmy i ich roślinność, obserwują ruch statków, kutrów i łodzi na morzu, ptaki, pracę rybaków. Wyjazd na turnus niesie ze sobą wiele korzyści, o czym można się przekonać po sposobie funkcjonowania dziecka po powrocie. Istotny jest poziom samodzielności , umiejętność radzenia sobie z nowymi nieznanymi problemami i sytuacjami oraz relacje interpersonalne między uczestnikami turnusu.
Turnus to też poznawanie uczestników z innych grup - umiejętność nawiązywania kontaktów. Udział w tej formie rehabilitacji zwiększa poziom samodzielności dzieci zarówno tych, u których zaburzona motoryka utrudnia samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych jak i tych dzieci, które mimo sprawności ruchowej są wyręczane przez rodziców. Turnus pokazuje nowe sytuacje oderwane od tych, z jakimi na co dzień spotykają się dzieci dzielące swój dzień między szkołę a dom rodzinny, dla których wyjazd to czasem jedyna szansa zobaczenia innego świata . W tych nowych sytuacjach trzeba umieć się odnaleźć i poradzić sobie z problemami, jakie się tam pojawią. Wychowankowie mają możliwość wykazania się swoimi osiągnięciami, zaimponowania w innym środowisku, co wpływa na ich dowartościowanie się.
Wbrew obawom dzieci i młodzież dobrze dają sobie radę korzystając z tej formy rehabilitacji. Atmosfera panująca na turnusie daje uczniom możliwość bycia z nauczycielem w sytuacji innej niż szkolna , atmosferze zaufania, pomocy, porozumienia, ciepła i otwartości. Turnusy rehabilitacyjne to dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży okazja do poprawy stanu zdrowia, formy fizycznej i społecznej rehabilitacji pozwalającej na lepsze funkcjonowanie na co dzień. Z każdego turnusu uczniowie wracają zadowoleni, pełni wrażeń. Wspomnienia i zdjęcia na długo pozwalają zachować im te wyjazdy w pamięci i wracać do wspólnie przeżytych chwil. Wobec ogromu korzyści rewalidacyjnych ważne wydaje się propagowanie idei turnusów rehabilitacyjnych i obejmowanie tą formą pracy jak najszerszej liczby dzieci niepełnosprawnych
Wyjazdy te, były możliwe wyłącznie dzięki ścisłej współpracy z PCPR w całym regionie (Leżajsk, Łańcut, Rzeszów, Kolbuszowa, Nisko i Biłgoraj) oraz nieocenionej pomocy finansowej wielu sponsorów : Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna" S.A., Grupa Żywiec S.A. Browar w Leżajsk, Firma Iglobud Leżajsk, Stowarzyszenie ,,Nie Dzieli nas Nic" Leżajsk. Pieniądze te wykorzystane zostały głównie na dopłatę do pobytu dzieci na turnusach oraz organizację wielu imprez towarzyszących : wycieczek turystyczno- krajoznawczych, zakupu różnorodnych biletów – wejściówek na rejsy statkiem, zwiedzania licznych zabytków .Przy współpracy z nauczycielami oraz sponsorami udało się także wyposażyć uczniów z rodzin niezamożnych w niezbędną odzież , obuwie i środki higieniczne niezbędne w czasie pobytu dziecka na turnusie.
Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Leżajsku, nauczyciele , organizatorzy oraz uczestnicy turnusu składają serdeczne podziękowanie wszystkim darczyńcom i dobroczyńcom, dzięki którym to przedsięwzięcie udaje się realizować.
Dorota Portka
Urszula Leniart

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów