SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

spdp_07Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Leżajsku powstała we wrześniu 2005 roku,  obecnie liczy trzy klasy. Treści programowe zostały opracowane w oparciu o "Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi."

Nadrzędnym kierunkiem wyznaczonym w ramach realizacji programu jest podnoszenie poziomu funkcjonowania społecznego i zawodowego uczniów.  Zawarte w programie treści obejmują funkcjonowanie osobiste i społeczne czyli elementy wiedzy użytecznej,  zajęcia praktyczne odbywane na terenie szkoły, wychowanie fizyczne, religię, zajęcia sportowe oraz zajęcia rewalidacyjne.

Na zajęciach z wiedzy użytecznej omawiane są aktualne wydarzenia z najbliższego otoczenia oraz kulturalne, sportowe i polityczne wydarzenia z kraju i ze świata.  Na tych lekcjach uczniowie poznają zasady dobrego zachowania, uczą się posługiwać dokumentami tożsamości, robić zakupy. Doskonalą posługiwanie się pieniędzmi, odczytywanie godzin na zegarze, mierzą, ważą, dokonują obliczeń na kalkulatorze. Uczą się jak wypełniać ankiety, zastanawiają się nad własną przyszłością, nad tym, co mogą robić, co chcieliby robić, gdzie w przyszłości mogliby  pracować. Poznają  podstawowe pojęcia związane z pracą, dowiadują się kto im może pomóc szukać pracy i  jak poradzić sobie w trudniej sytuacji.

Uczniowie mają bardzo dużo interesujących zajęć praktycznych: ogrodnictwo, prace biurowe, gospodarstwo domowe, prace użyteczno-porządkowe, rękodzieło, wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich, elementy bukieciarstwa, elementy szycia ręcznego.

Oczywiście oprócz pracy i edukacji jest też czas na sport. Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy biorą udział  w zajęciach na siłowni, basenie, uczestniczą w lekcjach tańca i aerobicu oraz uprawiają Nordic  Walking.

Jedną z form rehabilitacji w szkole są wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, jesienią w góry a wiosną nad morze. Uczniowie biorą udział w treningach i zawodach z Olimpiad Specjalnych. Zdobywają nagrody w konkursach plastycznych, tanecznych i gastronomicznych.

Obejrzyj zdjęcia w galerii

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów