SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

Samorząd szkolny

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SOSW W LEŻAJSKU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI  SOSW W LEŻAJSKU

Samorząd Uczniowski w naszym Ośrodku tworzą uczniowie wybrani w demokratycznych wyborach. Każdy uczeń ma prawo oddać jeden głos na wybranego przez siebie kandydata. Wybory do samorządu uczniowskiego odbywają się zwykle w miesiącu wrześniu, a jego kadencja trwa 1 rok. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są nauczyciele powoływani przez dyrektora placówki. W naszej placówce funkcjonują dwie sekcje:

  1. Sekcja porządkowa – do jej zadań należy dbanie o porządek na korytarzach szkolnych,  w szatni, pomoc techniczna w przygotowywaniu różnych imprez i uroczystości szkolnych.
  2. Sekcja artystyczna – do jej zadań należy dbanie o gazetkę ścienną, pomoc w przygotowywaniu dekoracji do różnych imprez i uroczystości szkolnych organizowanych w szkole przez nauczycieli oraz samorząd szkolny.

    Czytaj więcej...

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów