SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

Wojewódzka konferencja szkoleniowa "Terapeutyczne funkcje książki"

3 biblitekaDSC 0320W dniu 23.01.2018 roku w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się wojewódzka konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy i pedagogów z placówek kształcenia specjalnego i ogólnego wszystkich typów szkół pod hasłem „Terapeutyczne funkcja książki" zorganizowana przez  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Rzeszowie Filiaw Leżajsku. Konferencja rozpoczęła się koncertem kolęd w wykonaniu zespołu „Luzik" działającegow ośrodku pod kierownictwem pani Aleksandry Juśko. W dalszej części uczestnicy konferencji obejrzeli inscenizację pt. „Kraina wartości" w wykonaniu uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Inscenizacja była podsumowaniem innowacji pedagogicznej pt. „Wędrówka w świat wartości" realizowanej przez panią Dominikę Zych na zajęciach psychologiczno-terapeutycznych z pomocą pani Renaty Ordyczyńskiej na zajęciach czytelniczych w bibliotece szkolnej.

Po części artystycznej głos zabrał Wicestarosta Powiatu Leżajskiego pan Zdzisław Leśko, który przywitał uczestników oraz zaproszonych gości.
Pani Dominika Zych zapoznała zebranych z działalnością edukacyjno-terapeutyczną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku. Następnie pani Renata Ordyczyńska przedstawiła prezentację na temat „Działania na rzecz popularyzacji czytelnictwa w SOSW w Leżajsku".
W dalszej części konferencji zaprezentowali się pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Leżajsku:
 „Korzyści czerpane z mądrej lektury – czyli jak dobierać książki w zależnościod potrzeb uczniów" – pani Renata Bąk - kierownik Wydziału Gromadzenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, pedagog, biblioterapeuta, Certyfikowany Szkolny Organizator Rozwoju i Edukacji.
  „Prezentacja oferty Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Leżajsku" – pani Halina Szeliga - kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Leżajsku.
 „Teatrzyk Kamishibai i inne formy wspierające edukację czytelniczą" - pani Anna Majkut - pracownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Leżajsku.
 „Biblioteka Publiczna w Leżajsku miejscem integracji społecznej oraz wybrane działania promujące książkę i czytelnictwo" – pani Beata Pucia – pracownik Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku.
W trakcie przerwy uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z literaturą biblioterapeutyczną ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Leżajsku oraz obejrzenia  wystawy prac plastycznych uczniów  Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku.
Oprac. R. Ordyczyńska, D. Zych

1 biblitekaDSC 0320 1 biblitekaDSC 0320
2 biblitekaDSC 0320 2 biblitekaDSC 0320
3 biblitekaDSC 0320 3 biblitekaDSC 0320
4 biblitekaDSC 0320 4 biblitekaDSC 0320
6 biblitekaDSC 0320 6 biblitekaDSC 0320
5 biblitekaDSC 0320 5 biblitekaDSC 0320
7 biblitekaDSC 0320 7 biblitekaDSC 0320
9 biblitekaDSC 0320 9 biblitekaDSC 0320
10 biblitekaDSC 0320 10 biblitekaDSC 0320
11 biblitekaDSC 0320 11 biblitekaDSC 0320
12 biblitekaDSC 0320 12 biblitekaDSC 0320

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów