SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

Sala integracji sensorycznej

TERAPIA METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

sala_integr_sens_01

Od września 2008 roku nasz Ośrodek wzbogacił sie o nową pracownię Integracji Sensorycznej. Terapia Integracji Sensorycznej (SI) jest metodą wspomagającą rozwój dziecka. Opiera się na zabawie i ruchu z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego, co ma dostarczyć odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych. Bodźce odbierane są przez układy zmysłów: przedsionkowy, dotykowy, propriocepcji. Poprzez zabawę i wielokrotne powtarzanie ćwiczeń nasz układ nerwowy zapamiętuje i utrwala nowe doświadczenia co jest później przenoszone poza salę terapeutyczną. Dostarczenie mózgowi prawidłowej ilości bodźców i wrażeń i ich wzajemna integracja sprzyja reakcjom adaptacyjnym uczniów. Z poziomem Integracji Sensorycznej wiąże się całokształt funkcjonowania człowieka.

Terapia SI kierowana jest przede wszystkim do dzieci z:

- trudnościami w uczeniu się

- zaburzeniami w rozwoju komunikacji w zakresie mowy biernej i czynnej

- nadruchliwością i problemami koncentracji uwagi

- zespołem Downa i innymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie

- autyzmem wczesnodziecięcym

- mózgowym porażeniem dziecięcym

- obniżonym poziomem rozwoju intelektualnego.

 

Czytaj więcej...

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów