SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

Rodzice

Osiągnięcia uczniów SOSW w roku szk. 2013/14

Szczególne osiągnięcia wychowanków
/recytatorskie, muzyczne, plastyczne, taneczne, teatralne i sportowe/
w roku szk. 2013/2014
ikonka PDF
Aby otworzyć dokument kliknij w ikonę powyżej

Misja i wizja SOSW

Wizja Placówki
„ Ośrodek przyjazny dziecku”
... tu każde dziecko może czuć się bezpiecznie
tu nauczyciele i wychowawcy chcą je rozumieć
potrafią spełniać jego oczekiwania
potrzeby edukacyjne i aspiracje
tu każdy wychowanek osiągnie sukces
na miarę swoich możliwości
tu nauczy się pozytywnego myślenia
i twórczego działania
 
 
Misja Placówki
„ Wychowanie pełnoprawnego człowieka, przygotowanie do uczestnictwa w życiu rodzinnym i ogólnospołecznym w XXI wieku”
Jesteśmy Ośrodkiem:
 1. promującym integrację niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
 2. kompensującym braki wynikające z niepełnosprawności wychowanków,
 3. wyposażającym dzieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne funkcjonowanie w środowisku,
 4. wspierającym ideę zgodnej rodziny przez wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodzicami i pedagogizację rodziców,
 5. opierającym wychowanie na ogólnoludzkich, ogólnonarodowych i chrześcijańskich  ideałach  i wartościach,
 6. zapewniającym atrakcyjne zajęcia w szkole i internacie prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 7. promującym zdrowy tryb życia i rozwijającym zainteresowania wychowanków sportem i turystyką,
 8. przekazującym i kultywującym tradycje i zwyczaje regionu.
Ośrodek stwarza wychowankom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.
Ośrodek znany jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne
i rewalidacyjne  na wysokim poziomie jakości.
Kadrę Ośrodka tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy  chętnie się dokształcają i doskonalą.
Ośrodek jest otwarty na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi
i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

Szkolny zestaw podręczników na rok szk. 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

na rok szkolny 2014/2015

 w

SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM

W LEŻAJSKU

zestaw podr sosw 2014 15

 

word2013 

 

wersja Adobe reader (pdf)

ikonka PDF 

Referat dla rodziców pt. „Depresja u dzieci i młodzieży” w ramach Dnia Bezpiecznej Szkoły

Referat dla rodziców pt. „Depresja u dzieci i młodzieży” w ramach Dnia Bezpiecznej Szkoły - 4.06.2013 r.

 

Opracowanie: mgr Dominika Zych

 • Depresja.

Słysząc słowo depresja kojarzymy go z osobami dorosłymi, a w ciągu ostatnich kilkunastu lat stwierdzono według różnych badań, iż zjawisko to dotyczy także dzieci i młodzieży. U około 2 % dzieci depresja rozwija się przed wkroczeniem w wiek dojrzewania.

Specjaliści zajmujący się problematyką zdrowia psychicznego sugerują obecność typów depresji u dzieci i młodzieży:

 1. Typ afektywny – typowy dla dzieci 6-8 lat. Główne objawy to smutek, poczucie bezradności i beznadziejności – „jestem beznadziejny”, „jestem do niczego”.
 2. Typ poznawczy – występuje u dzieci powyżej 8 r.ż. Główny objaw to obniżona samoocena, myśli samobójcze.
 3. Typ – depresja z poczuciem winy –u dzieci powyżej 11 r.ż.

Zatem zadajmy pytania – depresja co to takiego?

Czytaj więcej...

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014

Szkolny zestaw podręczników
2013/2014

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY
W LEŻAJSKU
 
ikona worda 
      Aby otworzyć dokument kliknij w ikonę dokumentu Worda

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów