SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

Rodzice

List do rodziców

Drodzy rodzice

Uczestniczcie ze swoimi dziećmi w miarę możliwości w różnych aspektach życia społeczno – kulturalnego. Budujcie w dzieciach przekonanie, że mogą coś osiągnąć i mimo swoich ograniczeń są ludźmi, którym należy się szacunek, wsparcie i szczególne zrozumienie. Zachęcajcie swoje niepełnosprawne dzieci do uczestniczenia w konkursach, wyjazdach, wycieczkach, kółkach zainteresowań w naszym Ośrodku i poza nim, bo wspólnie możemy każdego dnia tworzyć warunki wspierające i dające poczucie bezpieczeństwa Państwa dzieciom. Siedzenie w domu, ograniczanie dzieciom dostępu do wiedzy i rozwoju nie jest rozwiązaniem.

Każdy człowiek ma prawo do szczęścia, korzystania z tego, co daje życie i spełniania swoich marzeń. Dyskryminacji osób niepełnosprawnych można zapobiec w jeden sposób – budować i pokazywać ich pozytywny obraz wszystkim ludziom, by zobaczyli i uwierzyli jak mówiła przyjaciółka i znawczyni świata osób niepełnosprawnych Maria Grzegorzewska ,,Nie ma kaleki, jest człowiek’’. Wszyscy ludzie chcą żyć radośnie i szczęśliwie, także Państwa dzieci, a nasi uczniowie. Działając wspólnie budujmy każdego dnia pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych, pomagajmy im spełniać marzenia i osiągać swoje cele, by w każdej chwili mogli stawać się lepszymi ludźmi.

 

Dziękuję za uwagę

Psycholog Agnieszka Bańka

"Dziecko niepełnosprawne w rodzinie – jak przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych"

 Tytułem wstępu pragnę przedstawić pewne dane statystyczne:
  • Osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore stanowią ponad 15% ogółu ludności Unii Europejskiej.
  • W 2020 roku co czwarty Polak będzie miał ponad 60 lat.
  • Z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku wynika, że w Polsce jest prawie 5,5 mln osób niepełnosprawnych. Z tej liczby około 4,5 mln to osoby niepełnosprawne prawnie, czyli mające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
  • W zależności od definicji niepełnosprawności, w Polsce niepełnosprawni stanowią od 11% do 14% ludności.

W grupie osób niepełnosprawnych znajdują się również Państwa dzieci, a nasi uczniowie. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie wymaga od rodziców zwiększonej uwagi, często rezygnacji z wielu aspektów życia społecznego. Należy pamiętać, że każda rodzina jest działającym systemem, każdy członek rodziny jest ważnym elementem całego systemu zarówno wśród najbliższych osób jak i w społecznościach lokalnych. Dziecko niepełnosprawne wymaga zwiększonej troski i opieki, by mogło się rozwijać i funkcjonować.

Czytaj więcej...

Projekt "Polska Dla Wszystkich"

PROJEKT „POLSKA DLA WSZYSTKICH” REALIZOWANY

W OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LEŻAJSKU.

pdlaw_02W połowie października uczniowie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wzięli udział w programie „Leżajsk przyjazny wielu kulturom” realizowanym w ramach Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Polska dla wszystkich” pod patronatem pani Krystyny Szumilas Ministra Edukacji Narodowej, Pani Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz pełnomocnika do spraw równego traktowania oraz pana Abrahama Godson Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach projektu nasi podopieczni uczestniczyli w cyklu zajęć świetlicowych i bibliotecznych w trakcie których zdobyli wiedzę na temat przeszłości Leżajska, jego wielokulturowości oraz poznali zabytki naszego miasta. Uczniowie przygotowali prace plastyczne na gazetkę szkolną i zgromadzili materiały, które wzbogaciły Kącik Tematyczny o historii Leżajska.  W dniu 17 października 2012 roku na zakończenie projektu jego uczestnicy wzięli udział w wycieczce podsumowującej zdobytą wiedzę. Uczniowie mieli możliwość zobaczyć poznane zabytki na żywo i zwiedzić muzeum Ziemi Leżajskiej. Ogromną radość sprawiło  im zwiedzanie  Wystawy Etnograficzno – Zabawkarskiej, ukazującej tradycje i obyczaje charakterystyczne dla naszej małej Ojczyzny – Ziemi Leżajskiej.

Agnieszka Terech
Renata Ordyczyńska
 

Czytaj więcej...

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów