SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

Rodzice

"Młodzi ludzie w dzisiejszych czasach – zagrożenia i niebezpieczeństwa współczesnego świata"

Dzisiejszy świat ofiaruje młodym ludziom wiele. Stwarza różne możliwości do rozwoju. Ciągły postęp techniczny, cywilizacyjny wymaga od ludzi przystosowania i radzenia sobie z tym, co nowe. Świat pędzi do przodu i ludzie sami muszą nauczyć się radzić sobie w życiowych sytuacjach. Należy o tym pamiętać, że zwłaszcza ludzie młodzi mają często trudności w odnalezieniu się wśród tych wszystkich rzeczy, sytuacji, wymagań, stawianych przed nimi zarówno przez świat techniczny, materialny jak i społeczeństwo, w jakim żyją.

Czytaj więcej...

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

1. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Początek każdego ludzkiego dzieła bierze się z czyjegoś zaangażowania. Książki, na podstawie których powstała "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" dotarły do nas ze Stanów Zjednoczonych. Przystosowanie ich do polskiej rzeczywistości i stworzenie programu warsztatów dla rodziców i wychowawców zawdzięczamy paniom Zofii Śpiewak i Joannie Sakowskiej.

Czytaj więcej...

Podstawowe zasady w kontakcie z dzieckiem

Oto kilka podstawowych zasad,

które będą pomocne przy nawiązaniu bliższego kontaktu z dzieckiem

Zasada pierwsza - rozmowa z dzieckiem: SŁUCHAJ

Jeśli dziecko przychodzi do ciebie z problemem, rzuć wszystko i wysłuchaj go. Nie mów, że teraz nie masz czasu lub właśnie oglądasz "Wiadomości". Musisz mieć przeświadczenie, że to, co dziecko ma ci do powiedzenia jest ważniejsze od twojej pracy, twojego hobby czy wyniku meczu piłkarskiego.

Zasada druga - rozmowa z dzieckiem: SPOKÓJ

Czytaj więcej...

Dogoterapia jako jedna z form rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

„Dogoterapia jako jedna z form rehabilitacji  dzieci niepełnosprawnych”

1. Czym jest dogoterapia?

Dogoterapia to metoda wykorzystująca odpowiednio przygotowane psy w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jak  również dająca wspaniałe efekty w terapii osób samotnych i starszych. Jest jedną z najbardziej naturalnych form rehabilitacji. Badania wykazują znakomity wpływ kontaktu z psem na zdrowie i psychikę człowieka.  Została zapoczątkowana w 1964 roku przez amerykańskiego psychiatrę dziecięcego Borisa Levisona. W naszym kraju dogoterapia obecna jest dopiero od kilku lat i szkoda, że na razie jeszcze tak mało ośrodków stosuje tą metodę terapii. Dogoterapia to system ćwiczeń i zabaw z psami wspomagający rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci i dorosłych dotkniętych między innymi takimi chorobami jak: autyzm, porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe, niedowład kończyn. Poprzez zabawy, przytulanie i głaskanie psa, osoby dotknięte niepełnosprawnością dużo szybciej i dokładniej próbują wykonać  ćwiczenia. Rozluźnieni, w bezstresowej zabawie zapominają o swoich problemach, da się zauważyć dużą radość w ich kontaktach ze zwierzętami. Udział psa służy wzmocnieniu rehabilitacji, wspomaga wszechstronne oddziaływania na psychikę, odczucia i zdrowie dziecka. Obecność psa - terapeuty podczas zajęć jest bardzo pomocna, dlatego, że pies zawsze akceptuje postępowanie dziecka, nigdy nie zabrania, pozwala eksperymentować z nowymi zachowaniami.

Czytaj więcej...

Drodzy Rodzice przeczytajcie, pomyślcie…

PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU KORZYŚCI, JAKIE MAJĄ DZIECI Z UCZESTNICTWA W HIPOTERAPII
I DOGOTERAPII – NOWATORSKICH ZAJĘCIACH SPECJALISTYCZNYCH PROWADZONYCH
W NASZYM OŚRODKU

 • hipoterapia i dogoterapia dają dzieciom spokój, otwarcie na innych ludzi i otaczający świat
 • opieka i kontakt ze zwierzętami uczą dzieci panowania nad sobą i systematycznego wypełniania swoich obowiązków
 • wykonując różne ćwiczenia z pomocą zwierząt dzieci mają poczucie sukcesu
 • obecność zwierząt pomaga dzieciom w trudnych chwilach, obniża ich lęk i stres
 • dzieci uczą się regularnego wypełniania obowiązków
 • dzieci biorące udział w zajęciach mają poczucie wspólnoty i jedności z grupą innych  uczestników oraz rozwijają umiejętność współpracy
 • kontakt ze zwierzętami w naturalny sposób rozwija ciekawość poznawczą u dzieci i ich kreatywność
 • udział w zajęciach ze zwierzętami wzmacnia rozwój mowy, motywuje uczniów do swobodnych wypowiedzi, w naturalny sposób powoduje, że dzieci uczą się nowych wyrazów i zwrotów językowych
 • terapie z wykorzystaniem zwierząt wzmacniają zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci, zmniejszają poziom stresu i napięcia
 • udział w dogoterapii i hipoterapii podnosi poziom samooceny dzieci – nabierają wiary w swoje możliwości
 • praca ze zwierzętami uczy dzieci cierpliwości, systematyczności oraz wydłuża czas koncentracji dziecka na zadaniu – tak ważny w procesie uczenia się
 • uczestniczenie w dogoterapii i hipoterapii jest dla dzieci okazją do nabywania nowych wiadomości i umiejętności
 • dzięki zwierzętom dzieci stają się uczestnikami i obserwatorami świata przyrody, uczą się przez doświadczenie
 • terapie z wykorzystaniem zwierząt są dobrą okazją do integracji dziecka z grupą rówieśników
 • terapie te uczą odpowiedzialności za zwierzę, jak i innych ludzi
 • terapie z wykorzystaniem zwierząt dają dzieciom wiele radości i niezapomnianych wrażeń
 • dzieci w zwierzętach znajdują często swojego przyjaciela

 

 

Opracowała: psycholog A. Bańka

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów