SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

Rodzice

„ Baw się i bądź bezpieczny”

„Baw się i bądź bezpieczny” to nazwa projektu edukacyjnego  UNICEF, objęta patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia. Kampania skierowana była do uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków.  Jej celem było przekazanie dzieciom wiedzy o tym jak dbać o bezpieczeństwo, unikać sytuacji ryzykownych i radzić sobie w sytuacjach, gdy dojedzie do wypadku.

W  miesiącach poprzedzających wakacje ( maj i czerwiec) staraliśmy się w optymalny sposób  przygotować naszych najmłodszych uczniów do bezpiecznego bawienia się i odpoczywania w różnych miejscach. W czasie zajęć lekcyjnych nauczyciele i wychowawcy  uczyli przewidywać  niebezpieczeństwa i zagrożenia. Dla uczniów zorganizowano prezentację multimedialną, której celem było uporządkowanie i podsumowanie wiadomości na temat  unikania zagrożeń. Dzieci brały udział w konkursie plastycznym i konkursie tematycznym. Bawiły się na imprezach szkolnych zorganizowanych na placu zabaw. Brały udział w wycieczce do Straży Pożarnej i Posterunku Policji. Mamy nadzieję , że nasze starania w zakresie  wyposażenia  dzieci w wiedzę  na temat dbania o swoje bezpieczeństwo, pozwolą cieszyć się  wszystkim udanymi i bezpiecznymi wakacjami.

Jednak  to w dużej mierze od opiekunów dzieci zależy ich bezpieczeństwo. Małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z problemami oraz niewykształcone zachowania w trudnych, niecodziennych sytuacjach powodują, że dzieci pozostają bardzo często w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia - są bezradne wobec rodzących się problemów. Potrzebują stałego nadzoru i wsparcia dorosłych.  Apelujemy do wszystkich rodziców i opiekunów o stworzenie dzieciom warunków bezpiecznej zabawy i wypoczynku. Zwracamy się prośbą o baczną obserwację miejsc, w których bawią się dzieci. Prosimy o zaangażowanie i przekazywanie sygnałów o niebezpiecznych placach zabaw, niezabezpieczonych kąpieliskach,  źle oznakowanych przejściach dla pieszych i innych nieprawidłowościach  do lokalnych władz lub do naszej szkoły. Wspólnie działając osiągniemy zamierzony cel jakim jest  zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

W imieniu dyrekcji Ośrodka i wszystkich pracowników życzę udanego letniego wypoczynku.

koordynator projektu  Sabina Pikor

PS. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenia i wzięli udział  imprezie „Dzień Szkoły bez Przemocy” Dziękujemy wszystkim za wysłuchanie prelekcji przygotowanej przez panią psycholog i policjanta oraz za wypełnienie ankiety.

"Młodzi ludzie w dzisiejszych czasach – zagrożenia i niebezpieczeństwa współczesnego świata"

Dzisiejszy świat ofiaruje młodym ludziom wiele. Stwarza różne możliwości do rozwoju. Ciągły postęp techniczny, cywilizacyjny wymaga od ludzi przystosowania i radzenia sobie z tym, co nowe. Świat pędzi do przodu i ludzie sami muszą nauczyć się radzić sobie w życiowych sytuacjach. Należy o tym pamiętać, że zwłaszcza ludzie młodzi mają często trudności w odnalezieniu się wśród tych wszystkich rzeczy, sytuacji, wymagań, stawianych przed nimi zarówno przez świat techniczny, materialny jak i społeczeństwo, w jakim żyją.

Czytaj więcej...

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

1. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Początek każdego ludzkiego dzieła bierze się z czyjegoś zaangażowania. Książki, na podstawie których powstała "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" dotarły do nas ze Stanów Zjednoczonych. Przystosowanie ich do polskiej rzeczywistości i stworzenie programu warsztatów dla rodziców i wychowawców zawdzięczamy paniom Zofii Śpiewak i Joannie Sakowskiej.

Czytaj więcej...

Podstawowe zasady w kontakcie z dzieckiem

Oto kilka podstawowych zasad,

które będą pomocne przy nawiązaniu bliższego kontaktu z dzieckiem

Zasada pierwsza - rozmowa z dzieckiem: SŁUCHAJ

Jeśli dziecko przychodzi do ciebie z problemem, rzuć wszystko i wysłuchaj go. Nie mów, że teraz nie masz czasu lub właśnie oglądasz "Wiadomości". Musisz mieć przeświadczenie, że to, co dziecko ma ci do powiedzenia jest ważniejsze od twojej pracy, twojego hobby czy wyniku meczu piłkarskiego.

Zasada druga - rozmowa z dzieckiem: SPOKÓJ

Czytaj więcej...

Dogoterapia jako jedna z form rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

„Dogoterapia jako jedna z form rehabilitacji  dzieci niepełnosprawnych”

1. Czym jest dogoterapia?

Dogoterapia to metoda wykorzystująca odpowiednio przygotowane psy w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jak  również dająca wspaniałe efekty w terapii osób samotnych i starszych. Jest jedną z najbardziej naturalnych form rehabilitacji. Badania wykazują znakomity wpływ kontaktu z psem na zdrowie i psychikę człowieka.  Została zapoczątkowana w 1964 roku przez amerykańskiego psychiatrę dziecięcego Borisa Levisona. W naszym kraju dogoterapia obecna jest dopiero od kilku lat i szkoda, że na razie jeszcze tak mało ośrodków stosuje tą metodę terapii. Dogoterapia to system ćwiczeń i zabaw z psami wspomagający rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci i dorosłych dotkniętych między innymi takimi chorobami jak: autyzm, porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe, niedowład kończyn. Poprzez zabawy, przytulanie i głaskanie psa, osoby dotknięte niepełnosprawnością dużo szybciej i dokładniej próbują wykonać  ćwiczenia. Rozluźnieni, w bezstresowej zabawie zapominają o swoich problemach, da się zauważyć dużą radość w ich kontaktach ze zwierzętami. Udział psa służy wzmocnieniu rehabilitacji, wspomaga wszechstronne oddziaływania na psychikę, odczucia i zdrowie dziecka. Obecność psa - terapeuty podczas zajęć jest bardzo pomocna, dlatego, że pies zawsze akceptuje postępowanie dziecka, nigdy nie zabrania, pozwala eksperymentować z nowymi zachowaniami.

Czytaj więcej...

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów