SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

Rodzice

Zespół Pradera - Williego

Zespół Pradera Williego jest złożonym schorzeniem uwarunkowanym genetycznie, spowodowanym zaburzeniem struktury chromosomu 15.

To rzadki zespół - zdarza się raz na 15 000 urodzeń i dotyka dzieci obojga płci, niezależnie od rasy. Najbardziej charakterystycznym przejawem zespołu jest hyperfagia - niezaspokajalny głód, nad którym chory nie ma kontroli, oraz hipotonia - obniżone napięcie mięśniowe.

Czytaj więcej...

Zespół Williego-Pradera

Opis choroby

Zespół Pradera - Williego (syndrom Pradera-Williego, zespół Williego-Pradera, WPS) należy do jednostek klinicznych wywołanych zaburzeniami w strukturze chromosomów somatycznych. Choroba w równym stopniu dotyka osoby płci męskiej jak i żeńskiej. Szacowana częstość zespołu Pradera-Williego w populacji żywo urodzonych dzieci wynosi 1 na 10-15 tysięcy (niektóre źródła podają wartość 25 tysięcy). Wystąpienie WPS skutkuje skróceniem czasu przeżywania w stosunku do średniej populacyjnej osób zdrowych.

Czytaj więcej...

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów