SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

Rodzice

„ Baw się i bądź bezpieczny”

„Baw się i bądź bezpieczny” to nazwa projektu edukacyjnego  UNICEF, objęta patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia. Kampania skierowana była do uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków.  Jej celem było przekazanie dzieciom wiedzy o tym jak dbać o bezpieczeństwo, unikać sytuacji ryzykownych i radzić sobie w sytuacjach, gdy dojedzie do wypadku.

W  miesiącach poprzedzających wakacje ( maj i czerwiec) staraliśmy się w optymalny sposób  przygotować naszych najmłodszych uczniów do bezpiecznego bawienia się i odpoczywania w różnych miejscach. W czasie zajęć lekcyjnych nauczyciele i wychowawcy  uczyli przewidywać  niebezpieczeństwa i zagrożenia. Dla uczniów zorganizowano prezentację multimedialną, której celem było uporządkowanie i podsumowanie wiadomości na temat  unikania zagrożeń. Dzieci brały udział w konkursie plastycznym i konkursie tematycznym. Bawiły się na imprezach szkolnych zorganizowanych na placu zabaw. Brały udział w wycieczce do Straży Pożarnej i Posterunku Policji. Mamy nadzieję , że nasze starania w zakresie  wyposażenia  dzieci w wiedzę  na temat dbania o swoje bezpieczeństwo, pozwolą cieszyć się  wszystkim udanymi i bezpiecznymi wakacjami.

Jednak  to w dużej mierze od opiekunów dzieci zależy ich bezpieczeństwo. Małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z problemami oraz niewykształcone zachowania w trudnych, niecodziennych sytuacjach powodują, że dzieci pozostają bardzo często w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia - są bezradne wobec rodzących się problemów. Potrzebują stałego nadzoru i wsparcia dorosłych.  Apelujemy do wszystkich rodziców i opiekunów o stworzenie dzieciom warunków bezpiecznej zabawy i wypoczynku. Zwracamy się prośbą o baczną obserwację miejsc, w których bawią się dzieci. Prosimy o zaangażowanie i przekazywanie sygnałów o niebezpiecznych placach zabaw, niezabezpieczonych kąpieliskach,  źle oznakowanych przejściach dla pieszych i innych nieprawidłowościach  do lokalnych władz lub do naszej szkoły. Wspólnie działając osiągniemy zamierzony cel jakim jest  zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

W imieniu dyrekcji Ośrodka i wszystkich pracowników życzę udanego letniego wypoczynku.

koordynator projektu  Sabina Pikor

PS. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenia i wzięli udział  imprezie „Dzień Szkoły bez Przemocy” Dziękujemy wszystkim za wysłuchanie prelekcji przygotowanej przez panią psycholog i policjanta oraz za wypełnienie ankiety.

Wywiadówka ogólnoszkolna w dniu 05.06.2012 r.

 1. Powitanie rodziców oraz przedstawienie planu Dnia Szkoły bez Przemocy organizowanego w dniu 5 czerwca 2012 roku w ramach uczestnictwa naszej Placówki w Programie Społecznym Szkoła bez Przemocy oraz przypomnienie zasad i założeń, na jakich opiera się idea Szkoły bez Przemocy.
 2. Przemówienie pani dyrektor Bożeny Garbackiej, którego celem było przedstawienie różnych działań i inicjatyw podejmowanych przez pracowników SOSW w Leżajsku na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, prezentacja oferty edukacyjnej i bazy lokalowej oraz planowanych inicjatyw na rzecz uczniów.
 3. Prelekcja Funkcjonariusza Policji p. Adama Kopacza ph.,, Bezpieczeństwo dzieci
  i młodzieży troską nas wszystkich’’, omówienie zasad bezpiecznego postępowania
  w szkole i poza nią m.in. w okresie wakacyjnym.
 4. Przedstawienie rodzicom celów i założeń Projektu Edukacyjnego UNICEF ,,Baw się i bądź bezpieczny’’, którego uczestnikiem i realizatorem działań jest nasza Placówka.
 5. Wypełnienie przez rodziców ankiet zredagowanych przez UNICEF dotyczących zbadania poziomu wiedzy rodziców o bezpieczeństwie dzieci. Panel dyskusyjny – wymiana doświadczeń i informacji o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży pomiędzy rodzicami i nauczycielami. Rozdanie rodzicom pisemnych informacji pokazujących zasady właściwego dbania o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – opracowane przez UNICEF.
 6. Referat dla rodziców pt. ,,Dziecko w świecie mediów’’ wygłoszony przez psychologa p. D. Zych.
 7. Multimedialna prezentacja dla rodziców ,, Osiągnięcia uczniów SOSW w Leżajsku – II półrocze roku szkolnego 2011/2012’’ przygotowana przez psychologów: p. A. Bańkę, p. D. Zych.
 8. Poczęstunek przygotowany przez uczniów klas ZSZ oraz SPdP; rozgrywki sportowe uczniów, rodziców, nauczycieli, wspólne grillowanie w altance szkolnej w ramach Dnia Szkoły bez Przemocy.
 9. Spotkania indywidualne rodziców z wychowawcami klas, omówienie postępów w nauce dzieci oraz uzyskanych ocen z zachowania.

Szkolny zestaw podręczników 2012/2013

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
2012/2013

 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY

w LEŻAJSKU

 

ikona_pdf

ikona_worda2

Pobierz zestaw podręczników w formacie pdf lub worda klikając w powyższe ikony.

Godziny przyjęć w sprawach uczniów

INFORMACJA

TERMIN- GODZINY PRZYJĘĆ W SPRAWACH UCZNIÓW

DZIEŃ

GODZINA

KADRA OŚRODKA

w każdy poniedziałek

8 00 – 900

Pani Dyrektor  B. Garbacka

Pani Wicedyrektor I. Urbańska

Pani Wicedyrektor  G.Wanat

pierwszy piątek miesiąca 

12 30 – 13 30

dyżury dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, specjalistów

w każdy poniedziałek

8 15 – 8 50

10 05 – 11 05

psycholog A. Bańka

pedagog szkolny E. Posturzyńska

w każdy piątek

11 00 – 13 00

13 15 – 14 00

psycholog A. Bańka

pedagog  szkolny E. Posturzyńska

Książka pt. "Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego

Wszystkim nauczycielom oraz rodzicom polecamy ksiązkę pt. "Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego - jak mogę mu pomóc?", Marii Libury, matki dziecka dotkniętego tą chorobą. Na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Williego jest umieszczona publikacja w wersji elektronicznej do pobrania. Poniżej zamieszczamy link do strony stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów