SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

Misja i wizja SOSW

Wizja Placówki
„ Ośrodek przyjazny dziecku”
... tu każde dziecko może czuć się bezpiecznie
tu nauczyciele i wychowawcy chcą je rozumieć
potrafią spełniać jego oczekiwania
potrzeby edukacyjne i aspiracje
tu każdy wychowanek osiągnie sukces
na miarę swoich możliwości
tu nauczy się pozytywnego myślenia
i twórczego działania
 
 
Misja Placówki
„ Wychowanie pełnoprawnego człowieka, przygotowanie do uczestnictwa w życiu rodzinnym i ogólnospołecznym w XXI wieku”
Jesteśmy Ośrodkiem:
  1. promującym integrację niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
  2. kompensującym braki wynikające z niepełnosprawności wychowanków,
  3. wyposażającym dzieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne funkcjonowanie w środowisku,
  4. wspierającym ideę zgodnej rodziny przez wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodzicami i pedagogizację rodziców,
  5. opierającym wychowanie na ogólnoludzkich, ogólnonarodowych i chrześcijańskich  ideałach  i wartościach,
  6. zapewniającym atrakcyjne zajęcia w szkole i internacie prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  7. promującym zdrowy tryb życia i rozwijającym zainteresowania wychowanków sportem i turystyką,
  8. przekazującym i kultywującym tradycje i zwyczaje regionu.
Ośrodek stwarza wychowankom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.
Ośrodek znany jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne
i rewalidacyjne  na wysokim poziomie jakości.
Kadrę Ośrodka tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy  chętnie się dokształcają i doskonalą.
Ośrodek jest otwarty na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi
i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów