SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z ZAKRESU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA ORGANIZOWANE W SOSW W LEŻAJSKU

wczesne wsp 2014 01I. Podstawy prawne wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

II. Dla kogo organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania?

 • • Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju przeznaczone są dla dzieci od 1roku życia do momentu podjęcia nauki szkolnej.
 • • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest dla dzieci o nieprawidłowym rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 • • Wczesne wspomaganie organizowane jest dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.


III. Jaki jest cel i zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?
Celem wczesnego wspomagania jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.
Zadania wczesnego wspomagania:

 • • ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 • • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
 • • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapeutycznego,
 • • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i rodzinie.

IV. Jakie są zasady przyjęcia dziecka na zajęciach wczesnego wspomagania?
Rodzice składają u Dyrektora szkoły wniosek/podanie o zorganizowanie zajęć oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka, wydaną przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.
Zajęcia prowadzone są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

V. Kto wchodzi w skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka :
W skład zespołu wchodzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności dziecka:

 • • logopeda
 • • psycholog,
 • • terapeuta pedagogiczny
 • • terapeuta gimnastyki korekcyjnej
 • • fizjoterapeuta

 • VI. Jak wyglądają zajęcia?
 • • metody i treści zajęć dobierane są indywidualnie
 • • terapeuta pracuje z dzieckiem indywidualnie /na zajęciach obecny może być rodzic, gdy tego wymaga terapia
 • • cele programu realizowane są w różnych miejscach np.: przy stoliku, na podłodze,
 • • praca terapeutów omawiana jest z rodzicami,
 • • uwzględniane są preferencje dziecka, jego zainteresowań oraz ulubione formy aktywności.

VII. Jakie metody stosowane są w ramach zajęć wczesnego wspomagania?

 • • behawioralne metody edukacji
 • • metoda Dobrego Startu
 • • metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • • metoda symultaniczno-sekwencyjna- J. Cieszyńskiej
 • • metoda Klanzy
 • • terapia zajęciowa
 • • terapia zabawą
 • • metody wspomagające porozumiewanie się
 • • programy multimedialne
 • • dogoterapia
 • • hipoterapia
 • • inne w zależności od potrzeb dziecka

Zadania realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w naszej placówce polegają na stymulowaniu sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej, których celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych, porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami. Udział w zajęciach jest etapem przygotowującym dzieci do podjęcia nauki w szkole.
Niewątpliwym atutem udziału dziecka w zajęciach wczesnego wspomagania w naszej szkole jest fakt, iż po ukończeniu etapu przedszkolnego może ono kontynuować naukę w naszej placówce, która posiada bogatą ofertę edukacyjną i terapeutyczną służącą dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Nabór dzieci na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju trwa cały rok.

Kontakt Telefon : 17 242 68 52, 17 242 02 54
Fax : 17242 02 54
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa : http://www.sosw.lezajsk.pl

Koordynator Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - Małgorzata Podubny

 

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów