SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

Wycieczka do Bolestraszyc

bolestraszyce1W dniu 08.05.2014 r. odbyła się  wycieczka  do Przemyśla i Bolestraszyc. Głównym celem wycieczki było zwiedzanie Przemyśla i Arboretum w Bolestraszycach.
W wycieczce udział wzięło 10 uczniów, którzy uczęszczają na kółko biologiczne „ Klub młodego biologa”.
W programie wycieczki było:
Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Arboretum w Bolestraszycach, które  położone jest 7 km na północny-wschód od Przemyśla i należy do cennych zabytków przyrody i kultury Małopolski. W Bolestraszycach jednoczą się historia i czas współczesny. Arboretum obejmuje dziewiętnastowieczny fort dawnej Twierdzy Przemyśl.

Wiekowe drzewa, pozostałe z dawnych ogrodów zamkowych, stanowią malowniczy akcent wśród nowych nasadzeń, na które składają się gatunki obcego pochodzenia i rodzime drzewa, krzewy oraz rzadkie, zagrożone, ginące i chronione gatunki roślin. Oprócz tego mieliśmy możliwość zwiedzenia wystawy stałej "Chrońmy ptaki"- wystawa ornitologiczna i wystawy fotograficznej autorstwa prof. J.Pióreckiego "XXV lat Arboretum Bolestraszyce". Następnie udaliśmy się do Przemyśla gdzie zwiedzaliśmy Kopiec Tatarski. Opodal przeszliśmy trasę przyrodniczą „Modraszek”- siedlisko unikatowego motyla. Piękne widoki Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu podziwialiśmy w trakcie zjazdów na torze saneczkowym. Lekcje w terenie pozwoliły nam zrealizować zarówno cele przyrodnicze jak i humanistyczne. Dzięki wycieczce uczniowie  zdobywali  i poszerzali  wiadomości z geografii, biologii, ochrony środowiska i historii. Ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze  praktycznie uczą poznawać otaczającą przyrodę. W drodze powrotnej do domu zatrzymaliśmy się w pięknym zajeździe w Radymnie, gdzie zjedliśmy wspaniały obiad.

 

Wycieczka odbyła się w ramach  projektu "Więcej wiem- więcej potrafię" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach PO KL Priorytet  IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Wicedyrektor Beata Kaszycka

bolestraszyce2 bolestraszyce2
bolestraszyce3 bolestraszyce3
bolestraszyce6 bolestraszyce6
bolestraszyce5 bolestraszyce5
bolestraszyce4 bolestraszyce4

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów