SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

profilaktyka

Baw się i bądź bezpieczny 2 - program UNICEF

Nasz szkoła podstwaowa naszego ośrodka wzięła udział w drugiej kampanii UNICEF "Baw się i bądź bezpieczny 2". Galerię zdjęć z przebiegu akcji i złożony raport można obejrzeć na stroniece UNICEF Polska

 

Dzień Szkoły bez Przemocy ph. ,,Kibicuję Fair Play’’

dszbp001mW dniu 5 czerwca 2012 roku kolejny raz w naszym Ośrodku zorganizowano Dzień Szkoły bez Przemocy w ramach udziału w VI edycji Programu Społecznego Szkoła bez Przemocy. Dal uczniów, zaproszonych rodziców i nauczycieli czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Pierwszą z nich była pogoda, która do ostatniej chwili stawiała pod znakiem zapytania organizację całej imprezy. Jednak z pełnym zapałem i wiarą, że będzie dobrze udało się zorganizować całe przedsięwzięcie.

Dzień Szkoły bez Przemocy rozpoczął apel ogólnoszkolny w altance, na którym przypomniano uczniom hasło całego dnia tj. ,,Kibicuję fair play’’, zaprezentowano program całego dnia. Nauczycielom rozdano materiały dydaktyczne, kolorowanki oraz propozycje zajęć, jakie mogą tego dnia podjąć z uczniami. Miłą niespodzianką był fakt, że podczas apelu rozdano nagrody za zorganizowane w ostatnim czasie w szkole konkursy: ,,Moja pisanka’’ – dla uczniów uczęszczających na świetlicę szkolną, Śladami Archimedesa’’ – konkurs fizyczno – chemiczny. Uczniowie M. Bąk, G. Kamiński z rąk Pani Dyrektor odebrali  zasłużone wyróżnienia za prace plastyczne ph. ,,Na Zamku w Łańcucie’’. Rozdano też dyplomy i nagrody m.in. drukarkę, którą otrzymał nasz zespół Luzik za zajęcie I miejsca w I Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości i Młodzieży Niepełnosprawnej w Kolbuszowej Dolnej. Po apelu uczniowie wraz z nauczycielami przeszli do szkoły, gdzie mogli pracować w klasach, natomiast panie A. Bańka oraz D. Zych spotkały się z rodzicami i dyrekcją. W miejscu tym pragniemy serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, którym udało się dotrzeć, by wspólnie świętować tak ważny dzień. Po krótkim powitaniu zebranych rodziców rozpoczęło się spotkanie z funkcjonariuszem policji panem Adamem Kopaczem ph. ,,Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży troską nas wszystkich’’. Kolejnym punktem programu było przekazanie przez psychologa A. Bańkę informacji i założeń Projektu Edukacyjnego UNICEF ,, Baw się i bądź bezpieczny’’, w ramach którego w Ośrodku realizowane są różne inicjatywy mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i świadomości uczniów o zagrożeniach, jakie mogą spotykać w swoim życiu. Rodzice wypełniali również ankiety – opracowane przez UNICEF, których celem było zbadanie poziomu wiedzy o potencjalnych zagrożeniach i niebezpieczeństwach. Następnie pani D. Zych wygłosiła referat ,,Dziecko w świecie mediów’’, który zawierał wiele cennych wskazówek i informacji.

Czytaj więcej...

Tydzień Profilaktyki

tydzien_profilaktyki_04W dniach 16 – 20 stycznia 2012 roku w naszym Ośrodku pani pedagog i panie psycholog podjęły działania, które miały pokazać uczniom jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie, życie i bezpieczeństwo. Zgodnie z zasadą profilaktyki pierwszorzędowej lepiej uczyć ludzi, pokazywać właściwe wzorce zachowań prozdrowotnych niż kiedyś zapobiegać.  Uczniowie na lekcjach i podczas zajęć w internacie mogli porozmawiać z nauczycielami i wychowawcami o tym, czego unikać i jak działać, by być zdrowym.

W poniedziałek i wtorek zorganizowano spotkania z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Leżajsku, w środę i piątek odbyły się natomiast spotkania z funkcjonariuszem Policji. Uczniów podzielono na grupy wiekowe, by każdy mógł jak najlepiej skorzystać z prelekcji i prezentacji multimedialnych w/w gości. Osobne spotkania na sali gimnastycznej odbyły się z uczniami szkoły podstawowej oraz dla uczniów gimnazjum i szkoły zawodowej.

Pracownik sanepidu – pani Maria Babiarz w pogadankach do uczniów ph. ,,Zdrowie mam, to o nie dbam’’ pokazywała uczniom różne aspekty dbania o swoje zdrowie, zachęcała do codziennej troski o siebie i osoby z najbliższego otoczenia. Przygotowana prezentacja multimedialna zawierała wiele ciekawych informacji, które dla niejednego ucznia były zaskoczeniem.

Czytaj więcej...

Spotkanie z rodzicami 27 stycznia 2012 r.

spot_rodzice_27_01_12_01W piątkowy dzień 27 stycznia 2012 roku zorganizowano w naszym Ośrodku ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami. Każdy rodzic otrzymał imienne zaproszenie, by wszyscy mieli szansę obejrzenia sukcesów swojego dziecka, jak również jego kolegówi koleżanek z klasy lub szkoły.

Zebranie z rodzicami rozpoczęło się od przemówienia pana Ireneusza Stefańskiego – Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Leżajsku oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leżajsku. Kierowane do rodziców słowa dotyczyły planowanej reformy szkolnictwa zawodowego oraz przekształcenia szkół zawodowych.

Następnie zebrani rodzice obejrzeli przygotowaną specjalnie z tej okazji przez pedagoga szkolnego i psychologów multimedialną prezentację pt. ,,Osiągnięcia uczniów SOSW w Leżajsku – I półrocze roku szkolnego 2011/2012’’. Uczniowie z naszego zespołu tanecznego ,,Caro’’ zatańczyli dla rodziców walca angielskiego. Niespodzianką był fakt, że jeden z tańców wykonywali uczniowie, którzy nie są członkami zespołu, ale mieli chęć i ciężko ćwiczyli na próbach, by zaprezentować się przed rodzicami.  Wszyscy zgromadzeni tego dnia sali gimnastycznej wysłuchali też piosenek w wykonaniu uczniów Dawida Półćwiartek – szkoła podstawowa oraz Elżbiety Struk – uczennicy szkoły zawodowej.

Na koniec rodzice otrzymali od organizatorek spotkania pani pedagog i pań psycholog różne ulotki tematyczne związane z profilaktyką, jak i specjalnie przygotowane przez nauczycieli ulotki informacyjne ,,Bezpieczne ferie’’, które opracowano w ramach działań Ośrodka w programie Szkoła Promująca Zdrowie.

Czytaj więcej...

Tydzień wolontariatu 5 - 9 grudnia 2011

tydz_wolont

Tydzień wolontariatu

,,Ważne, że potrafisz widzieć dobro...''

 

czytanie_bajkiKopciuszekW dniach 5 – 9 grudnia w naszym Ośrodku obchodziliśmy Tydzień Wolontariatu, który zorganizowano w ramach VI edycji Programu Społecznego ,,Szkoła bez Przemocy''. Za przebieg Tygodnia Wolontariatu w ośrodku odpowiadały panie psycholog: A. Bańka,D. Zych.
Rozpoczęciem całego tygodnia był poniedziałkowy apel ogólnoszkolny, podczas którego uczniowie zostali zapoznani z planami na ten wyjątkowy tydzień. W trakcie apelu uczniowie mogli usłyszeć również, że wolontariat to bezinteresowne pomaganie innym oraz bycie dobrym. To dbanie o bezpieczeństwo innych i troska o nich – stąd też na apelu przypomniano uczniom o zasadach bezpieczeństwa w szkole i internacie. We wtorek w mikołajowym klimacie grupa chętnych uczniów z klas gimnazjum i szkoły podstawowej brała udział w warsztatach plastycznych pt. ,,Anioł Dobroci''. Powstały piękne obrazki aniołów wykonanych z papierów kolorowych, ryżu i kasz, malowane kredkami i kolaże z wykorzystaniem różnych materiałów. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał słodkości oraz pamiątkową kartkę z podziękowaniem. Środa była dniem, gdzie uczniowie razem spędzali czas, czerpali radość z wspólnego bycia. Na sali gimnastycznej przygotowano projekcję bajki na dużym ekranie. W miejscu tym należy pochwalić uczniów, za zachowanie, które niejednego zdziwiło i zaskoczyło – w skupieniu, ciszy i z dużą cierpliwością dzieci i młodzież z gimnazjum oglądali bajkę. Czwartek był dniem, gdzie w szkole pojawili się zaproszeni wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku.

Czytaj więcej...

Prezentacja - Bezpieczna szkoła

bezpieczna_szkola

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów