SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

profilaktyka

Warto wspomnieć…Dzień Szkoły bez Przemocy czerwiec 2011

szkola_bez_przemocyZaczął się nowy rok szkolny 2011/2012 r. ważne, by każdy z uczniów, nauczycieli i wychowawców zadbał o to, by był to czas bezpieczny. Trzeba dołożyć wszelkich starań,  by w tym roku szkolnym jak w poprzednich latach wszyscy w naszych szkołach czuli się zadowoleni i radośni. Ważnym jest, by współpracując i biorąc aktywny udział w życiu ośrodka realizować wspólne cele i zadania. Jednym z takich wydarzeń, do których warto wrócić myślami jest Dzień Szkoły bez Przemocy, który zorganizowano 06.06.2011r. w naszym Ośrodku. Pani pedagog wraz z psychologami zatrudnionymi w placówce przygotowały w tym dniu wiele atrakcji i niespodzianek dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

Czytaj więcej...

"Bezpieczna szkoła"

szkola_bez_przemocym5 października br. wszyscy nasi uczniowie, dyrekcja, nauczyciele i wychowawcy brali udział w apelu dotyczącym zasad bezpieczeństwa w ośrodku. W trakcie apelu wszyscy mogli obejrzeć prezentację multimedialną pt. "Bezpieczna szkoła" przygotowaną przez psychologów z naszej szkoły panie Agnieszkę Bańkę i Dominikę Zych.

Prezentacja w sposób obrazowy pokazywała dzieciom i młodzieży, jakie zasady bezpieczeństwa powinni stosować, rodzaje zagrożeń i niebezpieczeństw, które mogą ich spotkać, gdy nie będą wykazywali się czujnością, ostrożnością i uwagą w trakcie codziennego pobytu w szkole i internacie. Prezentacja i dodane wyjaśnienia słowne stanowiły też źródło informacji jak się zachowywać, jakie postawy każdy powinien u siebie rozwijać, by szkoła stanowiła miejsce bezpieczne dla wszystkich. Uczniowie mogli też poznać działania, jakie podejmują nauczyciele ze szkoły i rodzice uczniów na rzecz bezpieczeństwa w szkole. Apel był też doskonałą okazją do obejrzenia zdjęć, które pokazują, że poprzez wspólne działania szkoła i internat są miejscami bezpiecznymi, gdzie każdy może czuć się dobrze. Uczniowie oglądali fotografie z organizowanych w ośrodku imprez okolicznościowych w ramach Programu Społecznego Szkoła bez Przemocy tj.: Dni Szkoły bez Przemocy, Tygodni Wolontariatu, Konkursu plastycznego "Bezpieczna szkoła". Uczniowie z dużym zainteresowaniem i w skupieniu obejrzeli przygotowaną prezentację.

Każdego dnia trzeba mówić, pokazywać, kierować, motywować, by młodzi ludzie stosowali zasady bezpieczeństwa. Warto w każdej chwili pokazywać młodym ludziom jak żyć bezpiecznie, by poznane zasady i reguły pomogły im w codziennym szkolnym życiu, jaki kiedyś w samodzielnej dorosłości….
Psycholog
Agnieszka Bańka

Prezentacja - Bezpieczna szkoła

bezpieczna_szkola

Tydzień wolontariatu

,,Ważne, że potrafisz widzieć dobro...''

 

czytanie_bajkiKopciuszekW dniach 5 – 9 grudnia w naszym Ośrodku obchodziliśmy Tydzień Wolontariatu, który zorganizowano w ramach VI edycji Programu Społecznego ,,Szkoła bez Przemocy''. Za przebieg Tygodnia Wolontariatu w ośrodku odpowiadały panie psycholog: A. Bańka,D. Zych.
Rozpoczęciem całego tygodnia był poniedziałkowy apel ogólnoszkolny, podczas którego uczniowie zostali zapoznani z planami na ten wyjątkowy tydzień. W trakcie apelu uczniowie mogli usłyszeć również, że wolontariat to bezinteresowne pomaganie innym oraz bycie dobrym. To dbanie o bezpieczeństwo innych i troska o nich – stąd też na apelu przypomniano uczniom o zasadach bezpieczeństwa w szkole i internacie. We wtorek w mikołajowym klimacie grupa chętnych uczniów z klas gimnazjum i szkoły podstawowej brała udział w warsztatach plastycznych pt. ,,Anioł Dobroci''. Powstały piękne obrazki aniołów wykonanych z papierów kolorowych, ryżu i kasz, malowane kredkami i kolaże z wykorzystaniem różnych materiałów. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał słodkości oraz pamiątkową kartkę z podziękowaniem. Środa była dniem, gdzie uczniowie razem spędzali czas, czerpali radość z wspólnego bycia. Na sali gimnastycznej przygotowano projekcję bajki na dużym ekranie. W miejscu tym należy pochwalić uczniów, za zachowanie, które niejednego zdziwiło i zaskoczyło – w skupieniu, ciszy i z dużą cierpliwością dzieci i młodzież z gimnazjum oglądali bajkę. Czwartek był dniem, gdzie w szkole pojawili się zaproszeni wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku.

Czytaj więcej...

Tydzień wolontariatu 5 - 9 grudnia 2011

tydz_wolont

Spotkanie z rodzicami 27 stycznia 2012 r.

spot_rodzice_27_01_12_01W piątkowy dzień 27 stycznia 2012 roku zorganizowano w naszym Ośrodku ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami. Każdy rodzic otrzymał imienne zaproszenie, by wszyscy mieli szansę obejrzenia sukcesów swojego dziecka, jak również jego kolegówi koleżanek z klasy lub szkoły.

Zebranie z rodzicami rozpoczęło się od przemówienia pana Ireneusza Stefańskiego – Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Leżajsku oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leżajsku. Kierowane do rodziców słowa dotyczyły planowanej reformy szkolnictwa zawodowego oraz przekształcenia szkół zawodowych.

Następnie zebrani rodzice obejrzeli przygotowaną specjalnie z tej okazji przez pedagoga szkolnego i psychologów multimedialną prezentację pt. ,,Osiągnięcia uczniów SOSW w Leżajsku – I półrocze roku szkolnego 2011/2012’’. Uczniowie z naszego zespołu tanecznego ,,Caro’’ zatańczyli dla rodziców walca angielskiego. Niespodzianką był fakt, że jeden z tańców wykonywali uczniowie, którzy nie są członkami zespołu, ale mieli chęć i ciężko ćwiczyli na próbach, by zaprezentować się przed rodzicami.  Wszyscy zgromadzeni tego dnia sali gimnastycznej wysłuchali też piosenek w wykonaniu uczniów Dawida Półćwiartek – szkoła podstawowa oraz Elżbiety Struk – uczennicy szkoły zawodowej.

Na koniec rodzice otrzymali od organizatorek spotkania pani pedagog i pań psycholog różne ulotki tematyczne związane z profilaktyką, jak i specjalnie przygotowane przez nauczycieli ulotki informacyjne ,,Bezpieczne ferie’’, które opracowano w ramach działań Ośrodka w programie Szkoła Promująca Zdrowie.

Czytaj więcej...

Tydzień Profilaktyki

tydzien_profilaktyki_04W dniach 16 – 20 stycznia 2012 roku w naszym Ośrodku pani pedagog i panie psycholog podjęły działania, które miały pokazać uczniom jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie, życie i bezpieczeństwo. Zgodnie z zasadą profilaktyki pierwszorzędowej lepiej uczyć ludzi, pokazywać właściwe wzorce zachowań prozdrowotnych niż kiedyś zapobiegać.  Uczniowie na lekcjach i podczas zajęć w internacie mogli porozmawiać z nauczycielami i wychowawcami o tym, czego unikać i jak działać, by być zdrowym.

W poniedziałek i wtorek zorganizowano spotkania z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Leżajsku, w środę i piątek odbyły się natomiast spotkania z funkcjonariuszem Policji. Uczniów podzielono na grupy wiekowe, by każdy mógł jak najlepiej skorzystać z prelekcji i prezentacji multimedialnych w/w gości. Osobne spotkania na sali gimnastycznej odbyły się z uczniami szkoły podstawowej oraz dla uczniów gimnazjum i szkoły zawodowej.

Pracownik sanepidu – pani Maria Babiarz w pogadankach do uczniów ph. ,,Zdrowie mam, to o nie dbam’’ pokazywała uczniom różne aspekty dbania o swoje zdrowie, zachęcała do codziennej troski o siebie i osoby z najbliższego otoczenia. Przygotowana prezentacja multimedialna zawierała wiele ciekawych informacji, które dla niejednego ucznia były zaskoczeniem.

Czytaj więcej...

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów