SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

Profilaktyczne spotkania

profilaktyka 3Dnia 17 lutego 2017 roku w naszym ośrodku odbyły się spotkania dla uczniów, rodziców i nauczycieli z Panem Marcinem Tyburczy – przedstawicielem fundacji „Latarnia". Pogadanki odbywały z podziałem na grupy wiekowe. Młodsi wychowankowie zostali zapoznani ze skutkami używania środków psychoaktywnych, a w szczególności konsekwencjami zdrowotnymi palenia tytoniu. Spotkanie dla starszej młodzieży miało dużo szerszą tematykę i obok informacji dotyczących skutków stosowania substancji psychoaktywnych pan Marcin Tyburczy przekazał wiedzę z zakresu uzależnień od Internetu, komputera i telefonu komórkowego. Wśród poruszanej tematyki znalazły się również zagadnienia związane z seksualnością młodego człowieka oraz skutkami nieprawidłowych zachowań w tym zakresie, takich jak: wczesna inicjacja, pornografia, prostytucja. Cykl spotkań z przedstawicielem fundacji „Latarnia" zamknęło szkolenie dla rodziców oraz członków Rady Pedagogicznej z zakresu profilaktyki uzależnień oraz ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami współczesnego świata.


Spotkania z panem Marcinem Tyburczy, oparte nie tylko na wiedzy, ale również na własnym doświadczeniu były wyjątkowe i na długo zostaną w pamięci zarówno uczniów, jak i rodziców oraz nauczycieli.

Oprac. Pedagog Ewa Benewiant

profilaktyka 1 profilaktyka 1
profilaktyka 2 profilaktyka 2
profilaktyka 3 profilaktyka 3

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów