SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

Spotkanie z rodzicami 27 stycznia 2012 r.

spot_rodzice_27_01_12_01W piątkowy dzień 27 stycznia 2012 roku zorganizowano w naszym Ośrodku ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami. Każdy rodzic otrzymał imienne zaproszenie, by wszyscy mieli szansę obejrzenia sukcesów swojego dziecka, jak również jego kolegówi koleżanek z klasy lub szkoły.

Zebranie z rodzicami rozpoczęło się od przemówienia pana Ireneusza Stefańskiego – Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Leżajsku oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leżajsku. Kierowane do rodziców słowa dotyczyły planowanej reformy szkolnictwa zawodowego oraz przekształcenia szkół zawodowych.

Następnie zebrani rodzice obejrzeli przygotowaną specjalnie z tej okazji przez pedagoga szkolnego i psychologów multimedialną prezentację pt. ,,Osiągnięcia uczniów SOSW w Leżajsku – I półrocze roku szkolnego 2011/2012’’. Uczniowie z naszego zespołu tanecznego ,,Caro’’ zatańczyli dla rodziców walca angielskiego. Niespodzianką był fakt, że jeden z tańców wykonywali uczniowie, którzy nie są członkami zespołu, ale mieli chęć i ciężko ćwiczyli na próbach, by zaprezentować się przed rodzicami.  Wszyscy zgromadzeni tego dnia sali gimnastycznej wysłuchali też piosenek w wykonaniu uczniów Dawida Półćwiartek – szkoła podstawowa oraz Elżbiety Struk – uczennicy szkoły zawodowej.

Na koniec rodzice otrzymali od organizatorek spotkania pani pedagog i pań psycholog różne ulotki tematyczne związane z profilaktyką, jak i specjalnie przygotowane przez nauczycieli ulotki informacyjne ,,Bezpieczne ferie’’, które opracowano w ramach działań Ośrodka w programie Szkoła Promująca Zdrowie.

Osobami odpowiedzialnymi za organizację spotkania były panie: Posturzyńska Ewa – pedagog szkolny, Bańka Agnieszka, Zych Dominika – panie psycholog. Należy dodać, że frekwencja rodziców podczas spotkania bardzo dopisała. Wszystkim przybyłym raz jeszcze dziękujemy, bo warto pamiętać, że szkoła to uczniowie, nauczyciele i Wy drodzy rodzice. Działając wspólnie stwarzamy dzieciom okazje do osiągania sukcesów.

 

spot_rodzice_27_01_12_06

spot_rodzice_27_01_12_07

spot_rodzice_27_01_12_10

spot_rodzice_27_01_12_11

Psycholog
Agnieszka Bańka

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów