SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

Podkarpacie stawia na zawodowców

podk staw zaw 2014 01Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców" jest realizowany m.in. przez Gminę Miasto Rzeszów. Liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, a jednym z partnerów powiat leżajski. Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to 9 539 621,39. Realizowany będzie on w okresie od maja 2012 r. do października 2014 r. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim. Wsparciem objęte są cztery szkoły powiatu leżajskiego prowadzące kształcenie zawodowe tj. Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku (ZST), Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku (ZSL), Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie (ZSNS) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku (SOSW). ). Całkowita wartość alokacji dla powiatu leżajskiego wynosi 2 676 475,60 zł; w tym wkład własny w kwocie 363 180,00 zł.
Dzięki takiemu dofinansowaniu w ramach PO KL, szkoły mają szansę na dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy, zmodernizowanie warunków kształcenia, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi oraz pracodawcami, czy stworzenie efektywnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców" zapewnił:
• organizację praktyk i staży dla min 12,5 tys. osób,
• objęcie wsparciem w postaci zajęć pozalekcyjnych i kursów zawodowych ponad 14 tys. uczniów/uczennic,
• utworzenie 240 nowych lub zmodernizowanie istniejących pracowni kształcenia zawodowego,
• nawiązanie współpracy 160 szkół i placówek doskonalenia zawodowego z przedsiębiorstwami,
• opracowanie 130 programów nauczania we współpracy z pracodawcami,
• wdrożenie w 34 szkołach programów nauczania opracowanych w projekcie innowacyjnym dla kierunków: technik informatyk, technik elektronik, technik mechanik i technik mechatronik,
• stworzenie 80 pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego (w każdym zespole szkół biorącym udział w projekcie),
• organizację studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego dla 100 nauczycieli (pracujących w każdym zespole szkół biorącym udział w projekcie),
• utworzenie 20 nowych kierunków kształcenia w szkołach na potrzeby rynku pracy.

Specjalny Ośrodek otrzymał wsparcie w kwocie około 70 tys. zł. Dzięki tym funduszom udało się doposażyć pracownię gastronomiczną, zakupić tablicę interaktywną oraz projektor. Ponadto powstała nowoczesna pracownia edukacyjno-zawodowa, wyposażona w laptopy i multimedialną biblioteczkę. Oprócz tego uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w kursie kelnerskim oraz odbywali staże w zakładach gastronomicznych. Dzięki tym praktykom zdobyli dodatkową wiedzę i umiejętności zawodowe oraz interpersonalne, które wykorzystają w rzeczywistych warunkach środowiska pracy swojego zawodu. Pracodawcy bardzo pozytywnie oceniali przygotowanie merytoryczne młodzieży i możliwość ingerencji w proces dydaktyczny oraz deklarowali chęć przyjęcia stażystów do pracy w swoim zakładzie.

Izabela Majcherczyk

podk staw zaw 2014 01 podk staw zaw 2014 01
podk staw zaw 2014 02 podk staw zaw 2014 02
podk staw zaw 2014 04 podk staw zaw 2014 04
podk staw zaw 2014 05 podk staw zaw 2014 05
podk staw zaw 2014 06 podk staw zaw 2014 06
podk staw zaw 2014 08 podk staw zaw 2014 08
podk staw zaw 2014 09 podk staw zaw 2014 09
podk staw zaw 2014 11 podk staw zaw 2014 11
podk staw zaw 2014 14 podk staw zaw 2014 14
podk staw zaw 2014 13 podk staw zaw 2014 13
podk staw zaw 2014 15 podk staw zaw 2014 15
podk staw zaw 2014 16 podk staw zaw 2014 16
podk staw zaw 2014 18 podk staw zaw 2014 18
podk staw zaw 2014 17 podk staw zaw 2014 17
podk staw zaw 2014 20 podk staw zaw 2014 20
podk staw zaw 2014 21 podk staw zaw 2014 21
podk staw zaw 2014 22 podk staw zaw 2014 22
podk staw zaw 2014 23 podk staw zaw 2014 23
podk staw zaw 2014 24 podk staw zaw 2014 24
podk staw zaw 2014 25 podk staw zaw 2014 25
podk staw zaw 2014 26 podk staw zaw 2014 26
podk staw zaw 2014 27 podk staw zaw 2014 27
podk staw zaw 2014 28 podk staw zaw 2014 28
podk staw zaw 2014 29 podk staw zaw 2014 29
podk staw zaw 2014 31 podk staw zaw 2014 31
podk staw zaw 2014 32 podk staw zaw 2014 32
podk staw zaw 2014 34 podk staw zaw 2014 34
podk staw zaw 2014 40 podk staw zaw 2014 40
podk staw zaw 2014 38 podk staw zaw 2014 38
podk staw zaw 2014 41 podk staw zaw 2014 41
podk staw zaw 2014 43 podk staw zaw 2014 43
podk staw zaw 2014 44 podk staw zaw 2014 44
podk staw zaw 2014 45 podk staw zaw 2014 45
podk staw zaw 2014 46 podk staw zaw 2014 46

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów