SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

Plany lekcji

Nowy plan lekcji od 30.01.2017 r.

Proszę wszystkich wychowawców o wpisywanie planu lekcji do dzienników od dnia 30 stycznai 2017 r. Obowiązuje poniższy plan.

plan lekcji 15 16

Plan lekcji od 2016.11.28 - po wprow. zmianach

plan lekcji 03 09

W powyższym planie wprowadzono kilka zmian, które wpłynęły tylko na układ zajęć tylko nielicznych nauczycieli. Mimo wszystko proszę jeszcze wstrzymać się z wpisywaniem planu do dziennika w dniu 2016.12.05.

 

Plan lekcji na rok szk. 2016/2017 - ważny od poniedziałku 19.09.16

Plan lekcji na rok szkolny 2016/2017 obowiązujacy od najbliższego poniedziałku znajduje się pod poniższym przyciskiem.

plan lekcji 03 09

Uwagi do planu lekcji:

1. Plan świetlic umieszczono na oddzielnym grafiku. Plan świetlic będzie zaktualizowany po poniedziałkowym spotkaniu nauczycieli pracujących w świetlicy z dyrektorem ośrodka.

Dyżury nauczycieli w świetlicy- od 20.09.16

Dyżury nauczycieli w świetlicy przedstawia poniższa tabela. Grafik obowiązuje od 20.09.2016 r.

świetlica 20.09.16

 

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów