SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

ZHP Nieprzetarty Szlak

Podziękowania dla 1 DH NS

3

Święto Niepodległości


11listopad
11 listopada delegacja z naszego Ośrodka wzięła udział w Powiatowych Obchodach 94. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Okolicznościowy wieniec w imieniu Społeczności Ośrodka składali harcerze z 1 Drużyny Harcerskiej "Nieprzetartego Szlaku" oraz  Dyrektor Ośrodka pani Bożena Garbacka wraz z Wicedyrektorami: panią Genowefą Wanat i panią Beatą Kaszycką.

Wojewódzka Konferencja Samokształceniowa pt. „Vademecum drużynowego”.

P1150241
28.03.2012r. odbyła się w naszym Ośrodku Wojewódzka Konferencja Samokształceniowa pt. „Vademecum drużynowego”. Uczestnikami spotkania byli instruktorzy ZHP DH „Nieprzetartego Szlaku” z terenu województwa podkarpackiego, którzy na co dzień pracują w placówkach kształcenia specjalnego. Organizatorami spotkania byli Edyta Dolecka i Radosław Bieńkowski wychowawcy internatu i jednocześnie instruktorzy prowadzący drużynę NS w naszej placówce. Było to już trzecie spotkanie na przestrzeni ostatnich lat poświęcone zagadnieniom związanym z metodyką pracy w drużynach, a także wykorzystania praktycznej wiedzy z zakresu „co każdy drużynowy wiedzieć powinien”. Tegoroczna konferencja poświęcona była w szczególności przedstawieniu i omówieniu zasad dobrej zbiórki, a także przypomnieniu regulaminu musztry i ceremoniału. Spotkanie rozpoczęto uroczystym apelem, na którym Dyrektor Ośrodka Pani Bożena Garbacka powitała wszystkich uczestników konferencji. Następnie rozpoczęły się zajęcia warsztatowe prowadzone w konwencji zbiórki harcerskiej. Wszyscy uczestnicy konferencji zostali zaopatrzeni na koniec w przygotowane przez organizatorów materiały metodyczne.

Jak co roku nie zapomniano również przy okazji spotkania zaprezentować uczestnikom spotkania ciekawych metod aktywizujących w pracy rewalidacyjnej z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo. Tym razem było to przedstawienie sposobu wykonywania prac techniką decoupage. Zajęcia prowadziły panie pracujące w internacie Ośrodka: Agnieszka Krudysz i Katarzyna Sobuś.

Na koniec chcemy skierować gorące słowa podziękowania za pomoc w organizacji i prowadzeniu konferencji instruktorom ZHP z Hufca Leżajsk Grzegorzowi Studentowi i Damianowi Decowi.

 

Radosław Bieńkowski

Zaproszenie na konferencję

Leżajsk 15.03.2012r.

krzyz_d01_a 

 

Dyrekcja SOSW w Leżajsku oraz Komenda Hufca ZHP Leżajsk mają zaszczyt zaprosić instruktorów, drużynowych DH „Nieprzetartego Szlaku”  na Wojewódzką Konferencję Samokształceniową
pt. „Vademecum drużynowego”

 

Konferencja odbędzie się
w Internacie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku,
ul. M. C. Skłodowskiej 8 (III piętro)
dnia 28 marca 2012r. o godzinie 10.00

 

 

Program spotkania:

  • do 1000 -          Przyjazd uczestników konferencji.
  • 1000 - 1200 -     Powitanie. Rozpoczęcie konferencji, apel. Zajęcia warsztatowe: „Co każdy drużynowy wiedzieć powinien” (regulamin musztry i ceremoniału, zasady dobrej zbiórki).
  • 1200 – 1230 -    Przerwa.
  • 1230 – 1400 -    Metody aktywizujące w pracy rewalidacyjnej z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo – wykonywanie prac techniką decoupage.
  • 1400 – 1430 -    Obiad.
  • 1430 -   Pożegnanie z uczestnikami konferencji – wyjazd.

 

Istnieje możliwość skorzystania z obiadu – koszt 7 zł

 

Prosimy o przybycie w mundurach.

Konferencja instruktorska w Sejmie RP

sejm
W dniach 16-17 grudnia wzięłam udział w konferencji pt. „Czas na nas” – rola organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizatorem był Wydział „Nieprzetartego Szlaku” przy Głównej Kwaterze, a patronat honorowy objęła Marszałek Sejmu RP – Ewa Kopacz. Dodam iż spotkanie to odbywało się w Sali Kolumnowej Sejmu. Uroczystego rozpoczęcia dokonała Naczelniczka ZHP – hm. Małgorzata Sinica. Następnie słowa uznania dla działalności „NS” padły ze strony posłanek Sejmu RP Katarzyny Hall i Bożeny Kamińskiej, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP pani Minister Ireny Wóycickiej, Sekretarz Stanu w MPiPS Jarosława Dudy oraz Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Teresy Hernik. Międzyczasie mieliśmy okazję podziwiać pracę niepełnosprawnych harcerzy, które powstały w ramach projektu „Cztery pory roku”. W pierwszym dniu konferencji prezentowane były projekty organizacji pozarządowych tj. Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Polskiego Związku Głuchych, Fundacji „Poza Horyzonty” Jaśka Meli, Nieprzetartego Szlaku ZHP. W przerwie mogliśmy zwiedzić gmach Sejmu, tudzież zasmakować rarytasów w restauracji Sejmowej. Wieczorem po zakwaterowaniu w hotelu, czekała na nas kolejna niespodzianka. Piętrowym autobusem wycieczkowym przejechaliśmy świątecznie oświetlony trakt królewski, a następnie wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy Starówkę. Drugiego dnia gościliśmy w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, gdzie pracowaliśmy w zespołach problemowych. Na zakończenie konferencji nastąpiło podsumowanie pracy zespołów. W harcerskim  kręgu zamknęliśmy konferencję i wspólnie pożegnaliśmy się. Po raz kolejny miło było spotkać się z instruktorami „Nieprzetartego Szlaku” z całej Polski.

 

Na zdjęciu reprezentacja Chorągwi Podkarpackiej z Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego hm. Małgorzatą Sinicą.

pwd. Edyta Dolecka

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów