SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY

 

 

 

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody skupia młodzież która:

 1. dba o przyrodę
 2. jest miłośnikiem zwierząt domowych i leśnych
 3. bierze udział w wycieczkach przyrodniczych
 4. troszczy się o otaczającą nas przyrodę
 5. zbiera karmę na zimowe dokarmianie zwierząt
 6. zimą pomaga zwierzętom – dokarmia
 7. chętnie bierze udział w organizacji konkursów o tematyce przyrodniczej
 8. uczestniczy w akcjach „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”

 

Cele pracy z uczniami:

 1. Poznanie podstawowych pojęć z zakresu ochrony przyrody.
 2. Obserwacja zjawisk zachodzących w środowisku i ocena stanu przyrody najbliższej okolicy.
 3. Poznanie sposobów ochrony przyrody.
 4. Uświadomienie odpowiedzialności za stan przyrody najbliższej okolicy, domu i szkoły.
 5. Wdrażanie właściwego modelu życia, w którym człowiek współistnieje ze środowiskiem, a nie niszczy go.
 6. Wyjaśnienie związków między elementami przyrody, a człowiekiem i jego działalnością.
 7. Określenie sposobów prowadzących do polepszenia stanu środowiska najbliższej okolicy, domu, szkoły.
 8. Wnioskowanie na podstawie danych zebranych w wyniku obserwacji.
 9. Korzystanie z różnych źródeł informacji.
 10. Umiejętność współpracy z instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody.

Lp

miesiąc

tematy do realizacji

treści programowe

 

 

1.

 

 

wrzesień

# spotkanie organizacyjne

# przyjęcie nowych    członków

# przygotowanie do akcji    „Sprzątanie świata”

# edukacja ekologiczna

- informacje organizacyjne

- wyjaśnienie pojęcia:    ekologia

-dostrzeganie związków     przyczynowo – skutkowych   między działalnością   człowieka a stanem   środowiska

- dostrzeganie wokół siebie    miejsc korzystnie i   niekorzystnie zmienionych   przez człowieka

2.

październik

# nawiązanie współpracy z     Kołem Łowieckim „DZIK”    w Leżajsku

# zaplanowanie miejsc     ustawienia karmników dla    ptaków

# przeprowadzenie    pogadanki „ Ocieplamy    psie budy”

- działalność Kół Łowieckich    mająca na celu ochronę   przyrody

- rola człowieka

w podtrzymaniu populacji   ginących gatunków ptactwa

- prawa zwierząt; czego   oczekują od właściciela ?

3.

listopad

# zbiórka karmy na zimowe   dokarmianie ptaków

# zbiórka karmy na zimowe     dokarmianie zwierzyny       czarnej i płowej

# zawieszenie karmników

# wykonanie budek dla     kuropatw

# wykonanie podsypów dla   bażantów

- rola i znaczenie ptaków

w   życiu człowieka

- pozytywna działalność   dzików w lesie

- zapotrzebowanie   pokarmowe dzikiej   zwierzyny zimą

- jakie ptaki zimują, a jakie   przylatują ?

4.

grudzień

# zbiórka karmy na zimowe    dokarmianie zwierzyny

# wykładanie karmy dla    ptaków

# wykładanie karmy dla    zwierzyny czarnej i płowej

# drzewko choinkowe –    wycinać czy nie wycinać ?

- wartości odżywcze   zgromadzonej karmy dla   ptaków

- poznajemy duże zwierzęta   leśne

- jak szybko rosną drzewa ?

- omówienie wpływu tradycji   na zachowania ludzi

5.

styczeń

# zbiórka karmy na zimowe   dokarmianie zwierząt

# wykładanie karmy

 

- sposoby przechowywania   karmy w lesie ( magazyno-  paśniki)

- rozpoznawanie tropów     zwierzyny ( śladów )

 

6.

luty

# wykładanie karmy

# przygotowanie materiału   do wykonania budek   lęgowych dla ptaków

 

- wykorzystanie odpadów   drzewnych (desek, listewek)

- poznanie różnych gatunków   ptaków zamieszkujących   nasze okolice

 

7.

marzec

# zawieszenie budek   lęgowych dla ptaków

# przeprowadzenie   pogadanki „ Dlaczego nie   wolno wypalać suchych   traw ostrężyn i nieużytków”

- poznanie gatunków ptaków   chronionych w Polsce

- podejmowanie działań na   rzecz ochrony przyrody

- zapobieganie bezmyślnemu   zabijaniu zwierząt,   uświadamianie tego   problemu ludziom   mieszkającym na wioskach

8.

kwiecień

# przygotowanie do udziału   w obchodach „ Dnia Ziemi”

# przejście ścieżki   edukacyjnej usytuowanej   w leżajskim lesie

 

- ocena stanu środowiska

- działania na rzecz ochrony   środowiska

- „ Szlaki natury szlakami   kultury”

9.

maj

# wycieczka do Rezerwatu    Kołacznia

# wycieczka do Rezerwatu    Las Klasztorny

 

- geneza powstania   rezerwatów

- wiadomości o „różaneczniku    żółtym”

- wiadomości o „naturalnym   lesie mieszanym”

 

10.

czerwiec

# wycieczka do Ogrodu    Botanicznego

w Bolestraszycach

# wycieczka do siedliska    bobrów

# podsumowanie całorocznej    pracy – ognisko w plenerze

- wyjaśnienie pojęcia

„ ARBORETUM ”

- poznanie nowych gatunków   roślin wymagających   specjalistycznej pielęgnacji

- warunki życia, pożywienie

i zalety dla najbliższego   środowiska   wynikające

z bytowania  bobrów

- poznanie miejsc, w których   można palić ogniska

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów