SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

koło plastyczne

Kółko plastyczne

Kółko plastyczne – SOSW Leżajsk

Opiekun – mgr Janina Kupras

Cennym uzupełnieniem zajęć plastycznych prowadzonych na lekcjach są zajęcia pozalekcyjne prowadzone na kołach zainteresowań. Zajęcia te, przez swoją różnorodność i większą swobodę działania w znacznym stopniu uwzględniają indywidualne zainteresowania uczniów i rozwijają ich zdolności plastyczne. Tematyka zajęć powinna być różnorodna i musi wynikać z żywych zainteresować uczniów. Zazwyczaj prace uczniów w kółkach mają charakter praktyczny i  występuje wówczas wiązanie sztuki z życiem, kształtowanie i zaspokajanie osobistych zainteresowań, przez stosowanie ciekawych technik plastycznych. Powstają zarówno kompozycje spontaniczne podyktowane potrzebą chwili, jak i z góry tematyczne narzucone. Wpływ mają na to zagadnienia programowe, konkursy plastyczne, różnego rodzaju uroczystości czy też pory roku.

Duże znaczenie w rozwoju dzieci upośledzonych umysłowo mają konkursy plastyczne i wystawy o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Oprócz odczucia zadowolenia, satysfakcji uczniowie otrzymują liczne nagrody rzeczowe i wyróżnienia. Ich dzieła zdobiące nasz ośrodek wzbudzają podziw i duże zainteresowanie wielu osób. Osiągnięcia wychowanków świadczą o ich znacznych możliwościach.

Kółko plastyczne działa w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym od 1993 roku a wcześniej przy Szkole Podstawowej nr 5. Na zajęcia obecnie uczęszczają uczniowie klas szkoły podstawowej. Realizowane są na nich cele bardzo istotne w edukacji uczniów upośledzonych umysłowo. Twórczość ma ważne znaczenie terapeutyczne i relaksujące. Rozwija sprawność manualną, wrażliwość, koncentrację uwagi, usprawnia widzenie i spostrzeganie wzrokowe oraz kształci koordynację wzrokowo – ruchową.

Uczniowie SOSW w Leżajsku systematyczne brali udział w różnorodnych konkursach plastycznych organizowanych na terenie powiatu, województwa i kraju odnosząc sukcesy – zdobywając nagrody i wyróżnienia.


ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SOSW W LEŻAJSKU

 Uczniowie SOSW w Leżajsku systematycznie biorą udział w różnorodnych konkursach plastycznych organizowanych na terenie powiatu, województwa czy kraju odnosząc sukcesy – zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Rok 1991

-    Konkurs plastyczny na szczeblu wojewódzkim: „Katastrofy zawsze mogą się zdarzyć” – 2 nagrody, 4 wyróżnienia „Zdrowy tryb życia” – 3 nagrody i jedna praca zakwalifikowana do konkursu ogólnopolskiego do Warszawy, którą nagrodzono i zakwalifikowano  na międzynarodową wystawę prac plastycznych do Oslo.

-    Konkurs na terenie szkoły „Zabytki Leżajska”.

Rok 1992

-    Udział w konkursie plastycznym dotyczącym choroby AIDS, wszystkie prace   zostały nagrodzone (wystawa w MCK i Szkole Podstawowej Nr 2 w Leżajsku).

-    Konkurs plastyczny „Las” – 1 miejsce (wystawa prac w MDM w Rzeszowie).

Rok 1993

-    Przygotowanie dekoracji i wystawy prac plastycznych dzieci SOSW na konkurs recytatorski.

-    Udział w konkursie plastycznym na szczeblu wojewódzkim „Jak moja rodzina, dom, szkoła pomagają w prowadzeniu racjonalnego trybu życia” – 3 prace nagrodzone (wystawa w Rzeszowie).

Rok 1995

-    Udział i osiągnięcia w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Świat moich marzeń” – nagroda, udział w warsztatach plastycznych w Krasnobrodzie (wystawa prac          w MCK w Zamościu).

Rok 1996

-    Przygotowanie prac na konkurs o bezpieczeństwie ruchu drogowego „Moja bezpieczna droga do szkoły” – przeprowadzenie tego konkursu w naszej szkole, zorganizowanie wystawy (prace zostały też nagrodzone).

Rok 1997

-    Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym w Zamościu „Świat moich marzeń” też osiągnięcia, zakwalifikowanie na warsztaty plastyczne i udział   w wystawie.

-    Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „AUTO TAK” w Warszawie – 3 nagroda i wyróżnienie, udział w wystawie w Pałacu Kultury w Warszawie i wyjazd po odbiór nagrody.

Rok 1999/2000

-    Wystawa prac wychowanków SOSW na powiatowej konferencji poświęconej szkolnictwu w Leżajsku.

-    Wystawa prac wychowanków SOSW w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Rok 2000/2001

-    Powiatowy konkurs plastyczny „Wolny od uzależnień” zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku – 1 i 2 miejsce oraz wyróżnienie, wystawa prac w MCK Leżajsk (wykonanie wystawy).

-    „Wesoły Piknik” – zorganizowanie wystawy prac plastycznych wychowanków (aukcja prac).

Rok 2001/2002

-    Powiatowy konkurs plastyczny „Wolny od uzależnień” – zdobycie nagrody, udział          w wystawie w MCK Leżajsk (organizacja wystawy).

-    „Wesoły Piknik” – przygotowanie prac plastycznych malowanych na szkle techniką witrażową na wystawę (aukcja prac).

-    Zorganizowanie integracyjnej wystawy prac dzieci kółka plastycznego MCK  i SOSW.

Rok 2004/2005

-    Wystawa prac plastycznych na I Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych Leżajsk – listopad 2004

-    Powiatowy Konkurs Plastyczny – „Eko – Mleko: żyj czysto i zdrowo”, jedna praca nagrodzona i wyróżniona, udział w wystawie.

-    Wystawa prac plastycznych i wykonanie scenografii na XXI Wojewódzkim Konkurs Recytatorski pod hasłem „Spójrz na świat przez różowe okulary”.

-    Udział w IV Festiwalu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży Głębiej Upośledzonych Umysłowo w Lubaczowie, 2 wyróżnienia i III miejsce za prace plastyczne.

-    Udział w plenerze malarskim w Woli Zarczyckiej osób wyróżnionych                       i nagrodzonych na konkursie „Eko – Mleko: żyj czysto i zdrowo”.

Rok 2005/2006

-    Wystawa prac plastycznych na II Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych, Leżajsk – wrzesień 2005

-    Wystawa prac plastycznych i wykonanie scenografii na XXII Wojewódzkim Konkurs Recytatorski pod hasłem „A mnie jest szkoda lata”.

-    Wykonanie kartek świątecznych i dekoracji świątecznych.

Rok 2006/2007

-    Scenografia do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego pt „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” i wystawa plac plastycznych.

Rok2007/2008

-    Wystawa prac plastycznych i wykonanie scenografii na XXIV Wojewódzkim Konkurs Recytatorski pod hasłem „Kiedy myślę ojczyzna”.

Rok 2008/2009

-    Konkurs plastyczny pt „Tropem leśnej zwierzyny”, z okazji X Międzynarodowego Festiwalu Łowieckiego, Leżajsk – wrzesień 2008.

(jedna praca nagrodzona, 9 wyróżnień).

-    Wykonanie scenografii do XXV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Szkół Specjalnych, pod hasłem „Do serca przytul psa…” – listopad 2008.

(wystawa prac plastycznych pod tym samym hasłem)

-    Konkurs Plastyczny pt „Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia”

II Wojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Kolbuszowa – styczeń 2009 (2 i 3 miejsce, 2 wyróżnienia).

-    Konkurs plastyczny pt „Apetyt na zdrowie”, Leżajsk – maj 2009,

(1 miejsce i wyróżnienie).

-    Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt „Lato”, Mielec – maj 2009,

(nagroda specjalna dla ośrodka oraz 3 nagrody dla dzieci, 4 wyróżnienia).

-    Konkurs plastyczny pt „Wschód słońca”, Krosno – czerwiec 2009,

(3 miejsce i wyróżnienie).

-    Konkurs plastyczny pt „Ptaki polskich pól i lasów”, Leżajsk – czerwiec 2009,

(1 i 2 miejsce i 4 wyróżnienia).

-    Konkurs plastyczny pt „Dni Lata” – czerwiec 2009,

(nagroda specjalna).

Rok 2009/2010

-    Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Zapobiegaj pożarom”, Zarzecze – wrzesień 2009        (3 nagroda).

-    Konkurs plastyczny „Bezpieczne Wakacje”, Leżajsk – wrzesień 2009,

(1 nagroda).

-    Scenografia do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego pt „Anioły” i wystawa plac plastycznych pt „Anioły”.

-    Udział w plenerze malarskim i wernisażu w Muzeum Ziemi Leżajskiej – wrzesień – grudzień 2009.

-    Konkurs plastyczny pt „Mieszkańcy naszych lasów” z okazji XI Międzynarodowego Festiwalu Łowieckiego w Leżajsku – październik 2009, (1 i 2 miejsce                        i  wyróżnienie).

-    III Wojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia” – styczeń 2010, (1 i 3 miejsce, wyróżnienie).

Rok 2012/2013

-    Marta Zastawna – uczennica klasy III gimnazjum SOSW w Leżajsku zdobyła nagrodę firmy ANKOL w IV Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Pory Roku „Zima 2012”, Mielec, 5 grudnia 2012r, opiekun  mgr Janina Kupras.

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów