SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

Kadra ośrodka

DYREKTOR OŚRODKA 

mgr BOŻENA GARBACKA

Wicedyrektor Ośrodka - mgr BEATA KASZYCKA
         Wicedyrektor Ośrodka - mgr TOMASZ  CHRZĄSTEK
 


NAUCZYCIELE


NAZWISKO I IMIĘ STOPIEŃ AWANSU Kwalifikacje
mgr Bartnik Marta n-l dyplomowany
  • -pedagogika pracy socjalnej

-matematyka

-pedagogika lecznicza

-oligofrenopedagogika i reedukacja

 

mgr Bańka Agnieszka n-l mianowany

-psychologia

-doradztwo zawodowe

-oligofrenopedagogika

 

mgr Benewiat Ewa n-l dyplomowany

-pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

-socjoterapia

-oligofrenopedagogika

 

mgr Brzuzan Aneta n-l mianowany

-pedagogika wczesnoszkolna,

-menager jakości produktów spożywczych i zywienia człowieka

-oligofrenopedagogika

 

mgr Burek Agata n-l dyplomowany

-pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

-terapia pedagogiczna

-edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnościa intelektualną

 

mgr Burek Joanna n-l kontraktowy

-pedagogikaopiekuńczo-wychowawcza

-zintegrowana edukacja przedszkolnai wczesnoszkolna

-oligofrenopedagogika

 

mgr. Buszta Krzysztof n-l dyplomowany

-pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

-oligofrenopedagogika

- technika z informatyka

 

mgr Ćwik Ala n-l mianowany

- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,

- studium zywienia człowieka z elementami gospodarstwa domowego

- oligofrenopedagogika

 

mgr Dąbrowska -Rutowicz n-l dyplomowany

- SN-wychowanie przedszkolne

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

- oligofrenopedagogika

język polski,

- terapia pedagogiczna

- zarzadzanie oświatą

 

mgr Domaradzka Alicja n-l dyplomowany

-SN- wychowanie muzyczne

- oligofrenopedagogika,

- specjalistyczne szkolenie z muzykoterapii

 

mgr Dudziński Adam n-l dyplomowany

- wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna,

- oligofrenopedagogika

- instruktor sportu dyscyplina/pływanie

- instruktor rekreacji ruchowej/narciarstwo, kajakarstwo

- instruktor sportu/piłka nozna

- kurs pierwszej pomocy/ratownik

- zarządzanie oświatą

 

mgr Dunicz Elżbieta n-l dyplomowany

- pedagogika,

- wychowanie przedszkolne

-poedagogika opiekunczo-wychowawcza

- oligofrenopedagogika

 

   

 

 

   

 

 

mgr Juśko Aleksandra n-l dyplomowany

-SN-nauczanie początkowe

- pedagogika terapeutyczna,

- muzyka

-wczesne wspomaganie rozwoju i edukacjai uczniów autystycznych

- edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnoscia intelektualna

 

mgr Kak Katarzyna n-l dyplomowany

 - teologia

- psychoprofilaktyka

-terapia pedagogiczna

-oligofrenopedagogika

 

mgr Kania Lidia n-l dyplomowany

- pedagogika w zakresie zawodu

- edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnościa intelektualną

 

mgr Konior Stanisław n-l mianowany

- teologia

- oligofrenopedagogika

 

mgr Kuras Paweł n-l stazysta

- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,

- grafika komputerowa

oligofrenopedagogika

 

mgr Leniart Urszula n-l dyplomowany

- pedagogika wczesnoszkolna,

- wychowanie fizyczne osób z niepełnosprawnościa intelektualną

-instruktor rekreacji ruchowej/specjalnosc fitness

- oligofrenopedagogika

- instruktorski kurs kwalifikacyjny z dziedziny tańca

 

mgr Łabuda Liliana n-l dyplomowany

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

t- resocjalizacja i terapia pedagogiczna

- EEG Biofeedback

- oligofrenopedagogika

 

mgr  Liber Wioletta n-l dyplomowany

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

- menager jakości produktów spozywczych i zywienia człowieka

- certyfikat I stopnia w zakresie Metody Ruchu rozwijajacego W. Sherborne

 

mgr Maczuga Agnieszka n-l kontraktowy

-pedagogika: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

- oligofrenopedagogika

 

mgr Majcherczyk Izabela n-l dyplomowany

- psychopedagogika,

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

- oligofrenopedagogika,

- menedzer jakości produktów spożywczych i żywienia człowieka,

- doradztwo zawodowe

 

mgr Ordyczyńska Renata n-l  dyplomowany

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

-matematyka, -bibliotekarstwo

- oligofrenopedagogika

 

mgr  Pęcak Monika n-l mianowany

- filozofia teoretyczna

- filologia angielska

 - FCE, CAE

- oligofrenopedagogika

 

mgr Pęcak Artur n-l dyplomowany

- filologia angielska

- J.ang. zawodowy

mgr Pikor Sabina n-l dyplomowany

- pedagogika specjalna - rewalidacja upośledzonych umysłowo,

- gimnastyka korekcyjna,

- terapia pedagogiczna

 

mgr Podubny Małgorzata n-l mianowany

- filologia polska,

- logopeda

- neurologopedia

 

mgr Portka Dorota n-l dyplomowany

- nauczanie początkowe,

-język polski,

-erapia pedagogiczna

- oligofrenopedagogika

 

mgr Sałuk Edyta n-l dyplomowany

- resocjalizacja i profilaktyka społeczna

- historia i społeczeństwo

- usprawnianie dzieci ze sprzeżonymi niepełnosprawnościami,

- certyfikat w zakresie metody ruchu Rozwijającego W. Sherborne

- oligofrenopedagogika

 

mgr  Siry Ewa n-l dyplomowany

 - pedagogika wczesnoszkolna,

- matematyka,

- oligofrenopedagogika

 

mgr Sowa Agnieszka n-l mianowany

- pedagogika społeczno-opiekuńcza,

- pedagogika lecznicza,

- erapia pedagogiczna,

- oligofrenopedagogika

 

mgr Szczęch Adam n-l dyplomowany

- wychowanie fizyczne

- oligofrenopedagogika

 

mgr Szklanna Magdalena n-l mianowany

- filologia polska

- logopedia

- edukacja artystyczna w zakresie sztuki, plastyki o muzyki

- oligofrenopedagogika

 

mgr Szpila Aneta n-l dyplomowany

 - pedagogika

- usprawnianie dzieci ze sprzezonymi niepełnosprawnościami,

- terapia pedagogiczna,

- wychowanie do zycia w rodzinie,

- zarządzanie oświatą

oligofrenopedagogika

mgr Terech Agnieszka n-l dyplomowany

- fizyka

- fizyka w zakresie nauczania fizyki i matematyki

- chemia,

- przyroda

- matematyka

- oligofrenopedagogika

 

mgr Tołpa Barbara n-l dyplomowany

- ekonomia,

- pfinanse i rachunkowość

- oligofrenopedagogika

 

mgr Tomala Joanna n-l stażysta

- logopedia z audiologią,

- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 

mgr Wanat Genowefa n-l dyplomowany

- SN/nauczanie poczatkowe

- oligofrenopedagogika,

- informatyka,

- zarządzanie oświatą

 

mgr Włodarczyk Elżbieta n-l dyplomowany

-SN/nauczanie poczatkowe

- oligofrenopedagogika,

- menager jakości produktów spożywczych i zywienia człowieka

- wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

 

 

mgr Wańczyck- Kocój Izabela

n-l dyplomowany

- pedagogika,

- terapia pedagogiczna,

- wychowanie do życia   w rodzinie

-oligofrenopedagogika

 

mgr Wojdyła-Bieńkowska

        Marta

n-l dyplomowany

- pedogika opiekuńczo-wychowawcza

- matematyka z informatyką

- certyfikat Integracji Sesorycznej

- oligofrenopedagogika

 

mgr Wylaż Beata n-l dyplomowany

- pedagogika,

- logopedia

mgr Zych Dominika n-l mianowany

- psychologia

- oligofrenopedagogika

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

  


WYCHOWAWCY W INTERNACIE


NAZWISKO I IMIĘ STOPIEŃ AWANSU SPECJALNOŚĆ
mgr Adamska Joanna n-l mianowany

- psychoprofilaktyka spoleczna

- geografia,

- terapia pedagogiczna

-edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnościa intelekrualna

mgr Adamski Robert n-l dyplomowany

-pedagogika specjalna/resocjalizacja,

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

- instruktor sportu i rekreacji

- instruktor karate

- oligofrenopedagogika

mgr Bieńkowski Radosław n-l dyplomowany

- pedagogika specjalna-oligofrenopedagogika,

- edukacja dla bezpieczeństwa

- kurs z zakresu dogoterapii

- instruktor ZHP w stopniu podharcmistrza

 

mgr Dolecka Edyta n-l dyplomowany

- pedagogika,

- informatyka

- oligofrenopedagogika

- instruktor ZHP w stopniu harcmistrza

 

     
mgr  Krudysz    Agnieszka n-l dyplomowany

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

- edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnościa intelektualna

-menager jakości produktów spozywczych i zywienia człowieka

mgr Pacyniak Anna n-l mianowany

- pedagogika opiekuńcza 

- praca socjalna

- edukacja i potrzebt rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną

- certyfikat w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

mgr Suszyło Katarzyna n-l dyplomowany

- psychopedagogika,

terapia pedagogiczna,

- oligofrenopedagogika,

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

   

 

mgr Zych Sylwia n-l mianowany

- pedagogika,

-edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnościa intelektualna

-zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

 
PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

 

NAZWISKO I IMIĘ FUNKCJA
Bielecka Maria

pomoc nauczyciela

 

Buszta Janina pomoc kuchenna
Borkowska Agata pomoc nauczyciela
Daź Anna intendentka
Data Krzysztof kierowca, konserwator
Górska Anna pomoc nauczyciela
Górska Lucja pomoc nauczyciela
Gut Zofia pracownik obsługi
Jagusztyn Zofia pracownik obsługi
Kania Elżbieta starszy referent
Kogut Bożena pomoc nauczyciela
Kozyura Józef pomoc nauczyciela
Misiak Władysława prcacownik obsługi
Mołyn Anna pracownik obsługi
Piziak Aneta pomoc kuchenna
Pietrycha Barbara  pomoc nauczyciela
Rozlazły Małgorzata szef kuchni
Wróblewska Katarzyna pracownik obsługi
Banach Anna pomoc nauczyciela
Bielecka  Anna pomoc nauczyciela
 Dec Joanna  Pomoc nauczyciela

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów