SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

Opieka całodobowa ośrodka

tak odpoczywamy05Opieka całodobowa czyli grupy wychowawcze spełniają funkcję opiekuńczo – wychowawczą, które w okresie nauki szkolnej dla wielu uczniów są drugim domem i zapewniają prawidłowe warunki do rozwoju psychofizycznego. Kadrę wychowawczą stanowią:
Grupa I: Pani Irena Urbańska, Pani Sylwia Zych, Pani Katarzyna Suszyło
Grupa II: Pani Agnieszka Krudysz, Pan Witold Garbacki
Grupa III: Pani Aleksandra Juśko, Pani Joanna Adamska, Pani Joanna Burek
Grupa IV: Pani Anna Pacyniak, Pan Robert Adamski
Grupa V: Pani Edyta Dolecka, Pan Radosław Bieńkowski

 

Celem zajęć prowadzonych w grupach wychowawczych jest nauka samoobsługi, akceptacji, współdziałania w grupie oraz samodzielności. Podopieczni przyrządzają proste posiłki, nakrywają do stołu, dbają o własne pokoje i ich wystrój.
Dzieci uczestniczą w zajęciach zorganizowanych , wyjeżdżają na wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, systematycznie korzystają z miejskiej biblioteki, hali sportowej, jak również z zajęć na basenie. W wolnym czasie wychowankowie uczestniczą w kółkach zainteresowań, dostosowanych do indywidualnych predyspozycji. Różnorodność zajęć umożliwia wychowankom wybór tych najbardziej odpowiednich dla siebie, zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Czynny wypoczynek pozwala na regenerację sił fizycznych i psychicznych oraz kształtuje i rozwija uzdolnienia.
Pedagogiczna opieka wychowawcza sprawowana jest całodobowo. Dzieci i młodzież mają zapewnione całodzienne wyżywienie.
Rozkład dnia opieki całodobowej:
6.30 - pobudka
6.35 - 7.30 - czynności poranne
7.30 - 8.00 - śniadanie
8.00 - 13.30 - zajęcia lekcyjne
13.30 - 14.00 - obiad
14.00 - 16.00 - zajęcia rewalidacyjne i wychowawcze
16.00 - 18.00 - nauka własna
18.00 - 18.30 - kolacja
18.30 - 20.00 - zajęcia w kołach zainteresowań i grupach wychowawczych
20.00 - 21.30 - toaleta wieczorna
21.30 - 22.00 - przygotowanie do ciszy nocnej
22.00 - 06.00 - cisza nocna
Szczegółowe zasady funkcjonowania opieki całodobowej określa jej regulamin. Do dyspozycji wychowanków są świetlice wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz pracownie i sale, które pozwalają na ciekawą i dostosowaną do możliwości rozwojowych wychowanków organizację czasu wolnego:
• pracownia komputerowa
• pracownia gospodarstwa domowego
• sala terapii polisensorycznej
• sala integracji sensorycznej
• gabinet logopedyczny
• gabinet EEG Biofeedback

Korzyści wynikające z pobytu dziecka w naszym Ośrodku z opieką całodobową:
• w okresie nauki szkolnej Ośrodek spełnia funkcję opiekuńczo-wychowawczą i staje się drugim domem dla dziecka,
• mieszkanie poza domem to duża oszczędność czasu, którą trzeba przeznaczyć na codzienne dojazdy do szkoły,
• pobyt w Ośrodku z opieką całodobową jest bezpłatny, rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia z możliwością ubiegania się o dofinansowanie,
• wychowankowie grup wychowawczych mają zapewnioną opiekę medyczną,
• wspólne życie w grupie uczy samodzielności i życiowej zaradności, jakże niezbędnej w dzisiejszych czasach.

Całodobowy pobyt w naszym Ośrodku kształtuje umiejętność aktywnego wypoczynku, promuje zdrowy tryb życia, zapewnia atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu.

Tak mieszkamy

 

tak mieszkamy02 tak mieszkamy02
tak mieszkamy03 tak mieszkamy03
tak mieszkamy04 tak mieszkamy04
tak mieszkamy06 tak mieszkamy06
tak mieszkamy07 tak mieszkamy07
tak mieszkamy08 tak mieszkamy08
tak mieszkamy10 tak mieszkamy10
tak mieszkamy11 tak mieszkamy11
tak mieszkamy12 tak mieszkamy12
tak mieszkamy13 tak mieszkamy13
tak mieszkamy01 tak mieszkamy01
tak mieszkamy05 tak mieszkamy05
tak mieszkamy09 tak mieszkamy09


Tak spędzamy wolny czas

tak odpoczywamy01 tak odpoczywamy01
tak odpoczywamy02 tak odpoczywamy02
tak odpoczywamy04 tak odpoczywamy04
tak odpoczywamy05 tak odpoczywamy05
tak odpoczywamy06 tak odpoczywamy06
tak odpoczywamy07 tak odpoczywamy07
tak odpoczywamy08 tak odpoczywamy08
tak odpoczywamy09 tak odpoczywamy09
tak odpoczywamy10 tak odpoczywamy10
tak odpoczywamy11 tak odpoczywamy11
tak odpoczywamy12 tak odpoczywamy12
tak odpoczywamy13 tak odpoczywamy13
tak odpoczywamy14 tak odpoczywamy14
tak odpoczywamy16 tak odpoczywamy16
tak odpoczywamy17 tak odpoczywamy17
tak odpoczywamy18 tak odpoczywamy18
tak odpoczywamy21 tak odpoczywamy21
tak odpoczywamy23 tak odpoczywamy23
tak odpoczywamy24 tak odpoczywamy24
tak odpoczywamy25 tak odpoczywamy25
tak odpoczywamy26 tak odpoczywamy26
tak odpoczywamy27 tak odpoczywamy27
tak odpoczywamy28 tak odpoczywamy28
tak odpoczywamy03 tak odpoczywamy03
tak odpoczywamy19 tak odpoczywamy19
tak odpoczywamy20 tak odpoczywamy20
tak odpoczywamy22 tak odpoczywamy22

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów