SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

Belgijska Wizyta programu ERASMUS plus.

GolfOśrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku realizuje projekt zatytułowany „Thinking Globally, Learning Together” –„Myśląc globalnie uczymy się razem” w ramach programu Erasmus plus. Siedem szkół kształcenia specjalnego z Wielkiej Brytania, Belgii, Turcji, Hiszpanii, Rumunii i Bułgarii współpracuje ze sobą w celu udoskonalenia własnych metod pracy oraz poznania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rewalidacji uczniów z różnorodnymi niepełnosprawnościami. W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 zaplanowano między innymi dwie wizyty projektowe w Belgii i Wielkiej Brytanii. 

W dniach 24-28 kwietnia 2017r. delegacja nauczycieli wraz z kadrą kierowniczą wzięła udział w pięciodniowym szkoleniu zorganizowanym na terenie placówki GO! SBSO Nutica w Belgii.Pięciodniowe spotkanie było okazją do poznania specyfiki pracy szkoły oraz nauczycieli kształcących uczniów z autyzmem na poziomie gimnazjum i szkoły zawodowej.
Placówka posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie edukacji dziećmi i młodzieży z autyzmem. W trakcie szkoleń mieliśmy możliwość uczestnictwa w ćwiczeniach praktycznych umożliwiających nam wejście do świata dziecka autystycznego, poznanie problemów, które mogą pojawiać się w życiu codziennym. Nauczyciele biorący udział w spotkaniu doświadczyli jak z pozoru proste i oczywiste sytuacje w autystycznym świecie mogą być niezrozumiałe, często trudne do pokonania, zaakceptowania.
Szkoła belgijska dostosowuje zajęcia i przedmioty umożliwiając maksymalny rozwój i optymalne funkcjonowanie uczniów w społeczeństwie, przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej min. w branży informatycznej, kartograficznej, elektronicznej. Uczestnicy wizyty projektowej wzięli udział w zajęciach praktycznych, na które szkoła kieruje uczniów do pozaszkolnych małych zakładów: na farmę zwierząt czy do pracowni gastronomicznych, elektronicznych oraz majsterkowania i wie innych. Uczniowie nabywają tam umiejętności potrzebne do funkcjonowania w życiu dorosłym.
Kolejne szkolenie dotyczyło organizacji warunków pracy podczas zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem zaburzeń uczniów, ich indywidualnych potrzeb oraz niepełnosprawności. Doświadczenie to umożliwiło nam refleksję w zakresie „porządku klasowego” a także pozwoliło wyjść ze schematów, którymi kierujemy się podczas pracy dydaktycznej. Zmiana myślenia oraz sposobu postępowania w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu jest podstawą zmiany na lepsze.
Organizatorzy przygotowali wiele dodatkowych atrakcji, takich jak zwiedzanie zabytkowego miasteczka Turnhout. Wzięliśmy udział w zajęciach wspinaczki górskiej w centrum młodzieżowym JAP. Dodatkowo mieliśmy okazję odwiedzić stolicę prowincji - miasto Antwerpię. Większość uczestników wycieczki pierwszy raz brała udział w tzw. Miejskim golfie - podziwialiśmy architekturę i zabytki z kijem golfowym.
W ostatnim dniu pobytu uczestniczyliśmy w warsztatowej formie szkolenia n.t. „Programy indywidualne uczniów i ich praktyczne zastosowanie w trakcie roku szkolnego”. Każda ze szkół przygotowała krótką prezentację dzięki której zapoznaliśmy się z działaniami podejmowanymi przez partnerów w celu podniesienia poziomu funkcjonowania uczniów oraz zwiększenia ich szans edukacyjnych poprzez stosowanie zróżnicowanych metod pracy na zajęciach szkolnych i rewalidacyjnych
Wizyta projektowa w Belgii była dla nas wyjątkowym przeżyciem, każde takie wydarzenie pozwala na indywidualny rozwój każdego z uczestników, ubogaca i zmienia stereotypowe myślenie oraz pozwala czerpać wiedzę z doświadczenia innych a tym samym udoskonalać własną codzienną pracę.

Golf Golf
Zajęcia pokazowe Zajęcia pokazowe
Zwiedzanie Turnhout Zwiedzanie Turnhout
Adwerpten Zwiedzanie Adwerpten Zwiedzanie

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów