SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

Aktualności Comeniusa

Półrocze działalności Comeniusa

comenius_w_osrodku_01W Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Leżajsku w roku szkolnym 2011/2012 w ramach Programu Life Long Learning, rozpoczęto realizację  Międzynaro-dowego Projektu Wymiany Szkół – Comenius, którego temat brzmi „I CAN YOU CAN!”- Ja potrafię ty potrafisz! Przedsięwzięcie to ten oprócz poznawania kultury, obyczajów i tradycji krajów, obejmuje współpracę i wymianę metod nauczania ze szkołami dla dzieci niepełnosprawnych z Belgii, Finlandii i Wielkiej Brytanii.

Projekt od początku jego realizacji cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów  jak i nauczycieli. W prace nad nim  zaangażowało się 15 nauczycieli tworząc Klub Comeniusa w ramach zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. Uczniowie klas gimnazjalnych brali udział w lekcjach o tematyce ogólno- europejskiej. Mieli okazję poznać tradycję i kulturę państw wchodzących w skład grupy projektowej. W pierwszym semestrze działania zostały skoncentrowane wokół zagadnień różnic kulturowych z jednoczesnym przywiązaniem do tożsamości narodowej oraz  polskiej tradycji i kultury. Uczniowie brali udział w różnych konkursach m.in. wybrali imię dla maskotki projektu, najwięcej głosów zdobyło imię Zuzia i tak nazwano pluszowa małpkę która, ten jest ulubienicą wszystkich uczniów wyjeżdża w każdą podróż relacjonując i opowiadając dzieciom co widziała. W pierwszą podróż małpka została zabrana do Belgii.

 

Projekt wymiany międzynarodowej obejmuje swoimi działaniami nie tylko zajęcia na terenie naszej placówki ale także wizyty w szkołach partnerskich dlatego też dniach od 16 do 21 października 2011 r. odbyła się wizyta w Belgii, w malowniczym regionie Antwerpia w mieście Antwerpten  i regionie Kalmthout. Nasza ośrodek reprezentowany był przez Panią Dyrektor Bożenę Garbacka oraz nauczycielki Beatę Kaszycką i Monikę Pęcak- koordynatora projektu.

Bogaty program obejmował liczne prezentacje niestandardowych metod nauczania, obserwacje i prowadzenie lekcji pokazowych przez delegacje zagraniczne. Dodatkowym punktem programu była wizyta w Heath of Kalmthout- regionalnym ośrodku promującym ochronę przyrody na terenie Antwerpii. Zrealizowano trzy spotkania robocze poświęcone działaniom projektowym.

W czasie naszego pobytu odwiedziłyśmy również drugą belgijską placówkę kształcenia specjalnego, która znajduje się w zabytkowym mieście Roesenale oddalonym o 150 kilometrów od miasta Antwerpten. Dzięki uprzejmości naszych partnerów miałyśmy okazję zobaczyć odmienny system kształcenia, porównać metody nauczania, a przede wszystkim poznać innowacyjny sposób oceniania zachowania uczniów.

Intensywny program pobytu zezwalał także na krótkie zaznajomienie się z przebogatą kulturą i historią odwiedzanego regionu. Delegacje ze wszystkich krajów miały okazję zobaczyć zabytkowe miasto Antwerpten, przejść unikatowymi dla tego regionu uliczkami, oraz zwiedzić jedną z najwyższych budowli sakralnych na świecie Katedrę NMP, w której znajdują się miedzy innymi dzieła Rubensa jak
i Capella.

Podczas wizyty wspólnie ustalono kolejne działania, które należało zrealizować do następnej wizyty w Wielkiej Brytanii.

Ważnym aspektem projektu jest wzbudzenie jedności między poszczególnymi szkołami i uczniami. Boże Narodzenie było okazją do wymiany kartek świątecznych samodzielnie wykonanych przez naszych wychowanków. Podczas Spotkania Opłatkowego, które miało miejsce w naszym ośrodku uczniowie wykonali kolędę „Cicha noc” w czterech językach. Występ grupy comeniusowej spotkał się z ogromnym aplauzem wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

Krzepiąca dla nauczycieli i koordynatora jest chęć uczestnictwa uczniów w projekcie którzy uznają uznając go za nową, ciekawą formę pracy. Projekt stanowi ważny  element ożywiający działalność naszej szkoły. Zajęcia Klubu Comeniusa uaktywniły u uczniów takie cechy jak umiejętność pracy w grupie, wzajemnej pomocy, i wymiany doświadczeń.

W miesiącu marcu delegacja z  naszego ośrodka odwiedzi szkołę w Wielkiej Brytanii. Podczas tego wyjazdu nauczyciele będą mieli okazję zaprezentować lokalne przysmaki, tradycyjne wypieki naszego regionu. Przeprowadza oni zajęcia podczas których pokarzą jak  wykonać jedną ulubionych potraw wszystkich polaków „Pierogi”.

przygotowała: Monika Pęcak

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów