SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
13

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA

autyzm 9pg27 marca 2019 roku w Dworku Starościńskim odbyła się Wojewódzka Konferencja Naukowa pt. "Autyzm - razem możemy więcej" pod patronatem Starosty Leżajskiego Marka Śliża. Głównym inicjatorem pomysłu był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku. Pani Dyrektor Bożena Garbacka przedstawiła krótką historię jedynej na terenie powiatu leżajskiego placówki, kształcącej dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim. Opowiedziała również o inicjatywie powołania do życia oddziałów dla uczniów z autyzmem w normie intelektualnej, która miała miejsce w roku 2012.

Prezentacja przedstawiona podczas spotkania ukazała obecnie funkcjonujące kilkuosobowe zespoły klasowe stwarzające możliwość indywidualizacji i dostosowania tempa pracy uczniów ze spectrum autyzmu do ich możliwości psychofizycznych. Zaprezentowano główne cele i zadania realizowane w procesie dydaktyczno - wychowawczo - terapeutycznym w ośrodku oraz warunki pracy z dzieckiem i uczniem dotkniętym autyzmem. Całą uroczystość prowadził uczeń leżajskiego ośrodka Piotr Skoczylas. Chłopiec dotknięty autyzmem, który skradł serca wszystkich słuchaczy.
Prelekcję nt. "Intensywna interakcja z dzieckiem autystycznym fundamentem budowania procesu komunikacji", wygłosiła dr nauk hum. Katarzyna Patyk- Wieczorek - Prezes fundacji Allot, terapeuta dzieci z autyzmem ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie, wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, autorka licznych publikacji na temat edukacji i rewalidacji osób z ASD.
O "Praktycznych aspektach organizacji i realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z autyzmem" opowiedziała mgr Małgorzata Ciemborowicz - Nauczyciel i Koordynator Sieci Współpracy i Samokształcenia przy Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Z kolejnym tematem "Rola treningu umiejętności społecznych w terapii osób z ASD " zapoznała słuchaczy mgr Beata Koczur - Nauczyciel i terapeuta ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 oraz wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Temat " Autyzm, szkoła i co dalej... czyli problemy dorosłych pacjentów ze spectrum autyzmu" - omówiła dr Justyna Kula Lic - Specjalista kliniczny dzieci i młodzieży, kierownik Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Leżajsku.
Podczas przerw w wykładach uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział w warsztatach sensorycznych pt. : „Postrzeganie świata przez osoby ze spectrum autyzmu", przygotowanych przez nauczycieli SOSW w Leżajsku, którzy na co dzień pracują z dziećmi i uczniami z ASD. Dzieląc się własnym doświadczeniem, przedstawili kilka ćwiczeń wizualizujących i wprowadzających odbiorcę w świat widziany oczami autysty. Konferencję zakończył panel dyskusyjny słuchaczy i prelegentów. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i zgromadziło licznie przybyłych gości wśród których nie zabrakło rodziców dzieci z ASD i pracujących z nimi nauczycieli.

autyzm 1 autyzm 1
autyzm 10pg autyzm 10pg
autyzm 2 autyzm 2
autyzm 3 autyzm 3
autyzm 4 autyzm 4
autyzm 5jpg autyzm 5jpg
autyzm 6pg autyzm 6pg
autyzm 7pg autyzm 7pg
autyzm 0 autyzm 0
autyzm 8pg autyzm 8pg
autyzm 13pg autyzm 13pg
autyzm 9pg autyzm 9pg
autyzm 11pg autyzm 11pg
autyzm 12pg autyzm 12pg

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów