SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
14

Zdalne nauczanie w SOSW im. św. Jana Pawła II w Leżajsku


Praca 3Przenieśliśmy się do sieci, od 25 marca br. zdalne nauczanie stało się naszą codziennością. Jeszcze jakiś czas temu nikt z nas zapewne nie przypuszczał, że tak będą wyglądać zajęcia w naszym ośrodku. Przy pełnej współpracy uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji w taki sposób obecnie wygląda nauczanie w całej Polsce i także w naszym ośrodku.
W klasach dla uczniów z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej utworzone zostały za pomocą narzędzia Google Classroom. Wszyscy od samego początku uczyliśmy się tego, jak sprawnie zamieszczać materiały dla uczniów. Nie było łatwo, lecz przy współpracy i wzajemnej pomocy udało się wszystkim opanować umiejętności w tym zakresie. Teraz dzięki zaangażowaniu wszystkich nauczycieli i dużej pomocy pana dyrektora w naszych Classroomach zapanował ład i porządek - dzieci otrzymują materiały do każdej lekcji zgodnie z grafikiem zajęć - wszystko czytelne i dopasowane do indywidualnych możliwości uczniów. Przedmioty i zajęcia rewalidacyjne są systematycznie realizowane. Uczniowie i rodzice przesyłają nam informacje zwrotne o wykonaniu zadań.


Nauczyciele organizują lekcje video z uczniami z wykorzystaniem platformy Cisco Webex, czy Skype. Tu kolejna dla nas nowość – zebrania Rady Pedagogicznej on-line za pomocą platformy Cisco Webex, dzięki której możliwe jest, aby cała kadra pedagogiczna w jednym czasie mogła uczestniczyć w spotkaniu.
W oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z uwagi na duże trudności w samodzielnym funkcjonowaniu uczniów pod względem poznawczym, emocjonalno-społecznym oraz trudności związane z korzystaniem z komputera uczniowie wymagają dużej pomocy i wsparcia ze strony rodziców podczas nauki zdalnej. Wszyscy wychowawcy klas utrzymują systematyczny kontakt z rodzicami - są to rozmowy telefoniczne, wiadomości sms. Nauczyciele oraz specjaliści kontaktują się także z rodzicami uczniów za pomocą komunikatorów: Messenger, WhatsApp oraz przesyłają materiały dla uczniów za pomocą poczty elektronicznej. Wszyscy wychowawcy klas przesłali uczniom pocztą tradycyjną zeszyty oraz karty pracy dla uczniów, materiały przygotowane przez specjalistów. Wychowawcy klas są także w stałym kontakcie z nauczycielami i specjalistami pracującymi w tych oddziałach. Rodzice korzystają także z linków umieszczonych na stronie internetowej ośrodka z zakładek dla poszczególnych oddziałów. Nauczyciele przekazują także rodzicom wskazówki dotyczące systematycznego włączania dzieci i młodzieży w codzienne czynności domowe, aby w ten sposób nabywały różne umiejętności praktyczne. Przygotowywane materiały dla uczniów są dostosowane do indywidualnych możliwości każdego ucznia. Nauczyciele dołączają zindywidualizowane wskazówki dla każdego dziecka oraz systematyczne prowadzą rozmowy telefoniczne z uczniami motywujące ich do podejmowania aktywności. W ramach pracy zdalnej w oddziałach przedszkolnych - wychowawcy klas utrzymują systematyczny kontakt z rodzicami - grupy korzystają z maila grupowego, a także Classroomu - gdzie przesyłanie są materiały do pracy na każdy dzień oraz materiały od nauczycieli specjalistów.
W ramach wczesnego wspomagania dziecka zespół WWRD konsultuje się telefonicznie oraz korzysta z swojej grupy stworzonej na komunikatorze Messenger. Wszyscy specjaliści kontaktują się z rodzicami dzieci telefonicznie oraz przesyłają materiały dla poszczególnych dzieci pocztą elektroniczną i pocztą tradycyjną zgodnie z grafikiem zajęć. Rodzice korzystają także ze strony internetowej ośrodka z zakładki WWRD. Podobnie wygląda realizacja zajęć
w ramach projektu ,,Za życiem”.
Opieka psychologów i pedagoga szkolnego  opiera się na systematycznym kontakcie telefonicznym czy smsowym: z uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz innymi specjalistami, a także za pomocą komunikatorów, poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczanie materiałów w Classroomach. Panie uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach on-line Sieci Współpracy Psychologów i Pedagogów z Powiatu Leżajskiego (zainicjowanej przez PPP w Leżajsku) za pomocą platformy Cisco Webex oraz uczestniczą samodzielnie w miarę możliwości w dodatkowych szkoleniach on-line. W ramach troski o uczniów - ich samopoczucie oraz motywację do nauki zdalnej panie prowadzą systematyczne rozmowy telefoniczne, wysyłają im wiadomości, sms oraz maile z pochwałami, wirtualne dyplomy, oraz imienne medale. Przygotowywane są różne materiały na stronę internetową ośrodka skierowane do rodziców, uczniów oraz nauczycieli. Listy i słowa wsparcia zarówno zdalne, jak i kierowane pocztą tradycyjną, gdy rodzic nie ma dostępu do technologii informatycznych. Przygotowywane są akcje tematyczne np. w ramach Dnia Autyzmu powstał kolaż wykonany ze zdjęć nadesłanych zdalnie w ciągu 3 dni przez uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników oraz członków rodzin. Nauczyciele proponują uczniom konkursy on-line (np. konkurs plastyczny, kartka wielkanocna dla naszych przyjaciół w ramach projektu Erasmus C.H.A.N.G.E czy konkurs profilaktyczny). Pojawiło się wiele ciekawych inicjatyw np. czytanie i nagrywanie tekstów bajek dla dzieci i udostępnianie dzieciom czy wydanie fotoksiążki z autorskimi tekstami pań psycholożek i obrazkami, które wykonają dzieci do otrzymanych tekstów. I wiele innych inicjatyw - chcemy tym samym urozmaicić uczniom ten czas, a rodzicom pomóc w przekazywaniu wiedzy ich dzieciom.
Obecna rzeczywistość to czas nauki zdalnej, ale także pomocy tym, którzy jej potrzebują. Powstała w naszym ośrodku grupa chętnych nauczycieli i wychowawców opieki całodobowej, która zaoferowała swoją pomoc poprzez szycie maseczek. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie, zasługują na słowa uznania. Nasza mała manufaktura ,,Zakład Krawiecki Maseczka”, z której wszyscy jesteśmy dumni. Szyją (zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa i ochrony). Cenne jest to, iż mimo nowej dla nas wszystkich rzeczywistości jesteśmy razem, dajemy radę - …można być daleko, a jednak blisko….
Niech w tym czasie towarzyszą nam także słowa naszego patrona św. Jana Pawła II:
…Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi...

Psycholog Agnieszka Bańka
Psycholog Dominika Zych

 

Zdalne nauczanie oczami Rodziców naszych uczniów (informacje zebrano 08.04.2020 r.):

1) ,,Razem z synem jesteśmy zadowoleni z zdalnego nauczania. Informacje są przekazywane w sposób czytelny. Informacje są przekazywane pocztą e-mail. Jesteśmy w stałym kontakcie z wychowawcą.”

2) ,,Zdalne nauczanie ma swoje plusy i minusy. W przypadku mojego dziecka jest to trochę w formie obowiązku i relaksu jednocześnie. Zauważyłam, że niektóre notatki pisze córka z przyjemnością. Myślę, że po prostu w domu nie ma ograniczeń czasowych i to działa na korzyść odrabiania lekcji zdalnie.”

3) „Zdalne nauczanie dla mnie nie jest większym problemem. Jestem mamą siedzącą w domu więc mam możliwość zorganizować czas na naukę. Jedynym minusem jaki widzę to jest mała mobilizacja synka. Pracę ze mną odbiera jako zabawę.”

4) ,,Jestem zadowolona z nauczania zdalnego chociaż nie zastąpi ono przebywania i kontaktu z nauczycielami. Dzieci w miarę możliwości wykonują zadane prace, ale trzeba cały czas nimi kierować i im pomagać. Czekamy  z utęsknieniem na powrót do szkoły.”

5) ,,Dzwonię do Pani, by podziękować,  miałam taki kryzysowy dzień, syn się buntuje, nie chce pracować, wybieram z tych różnych zadań przysłanych pocztą od wychowawcy i nauczycieli to czy to czy tamto….i jest płacz, chwilę zrobi coś i nie chce. Ten list od pani dodał mi sił, na nowo złapałam wiatr w żagle. Pracujemy dalej. A pomysł z tym medalem dla dziecka super. Bardzo mi pani pomogła. Dziękuję”

6) ,,Zdalne nauczanie w SOSW jest bardzo dobrze prowadzone otrzymujemy materiały, które są dobrze opracowane nie ma dużej ilości tematów do opracowania, lekcje są prowadzone też w sposób rozrywkowy jak z wf z innych przedmiotów także jestem bardzo zadowolona pozdrawiam"


7) ,,Nauczanie zdalne w szkole w Leżajsku jest bardzo dobre i zrozumiałe. Dzieci pracują w domu chętnie dzięki szkole i nauczycielom. Jesteśmy bardzo wdzięczni nauczycielom za pomoc i serdecznie im dziękujemy za poświęcenie i naukę dzieci poprzez nauczanie zdalne. Dziękujemy serdecznie”

8) „Dzień dobry, chciałabym napisać, że zadania, które robią nasze dzieci w domu w ramach zdalnego nauczania mają duże znaczenie. Poprzez nie, my i nasze dzieci mamy kontakt z nauczycielami i staramy się zachować rytm zajęć, co dla dzieci z autyzmem jest bardzo ważne. Staramy się w miarę możliwości pracować tak, by dzieci miały wypełniony czas i trochę przez prace, a trochę przez zabawę mogły powolutku iść do przodu. Pozdrawiam”


9) „Zaistniała sytuacja wywróciła nasze życie do „góry nogami”. Nie jest łatwo pogodzić pracę zdalną z uczeniem dzieci. Na szczęście chłopcy z chęcią angażują się w zajęcia i  realizację kart pracy przesyłane przez Panie z ośrodka WWRD. Oczywiście chłopcom brakuje kontaktu osobistego z nauczycielami, który jest bardzo cenny w rozwoju dzieci z problemami. Mamy nadzieję na szybki powrót do rzeczywistości sprzed wirusa oraz do spotkań w ośrodku do których chłopcy bardzo się przyzwyczaili.

10) ,,Wszyscy stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem. Koronawirus całe nasze życie wywrócił do góry nogami. Wszystko odbywa się teraz na wariackich papierach i każdy chciałby, żeby życie wróciło do normy. Edukacja domowa ma tę przewagę nad szkolną, że ma bardziej indywidualne podejście. Rodzic, który pełni rolę nauczyciela, może poświęcić więcej czasu swojemu dziecku. Nie musi go dzielić między całą klasę. Poza tym nauka w domu pozwala zacieśniać więzy rodzinne. Rodzic może lepiej poznać swoje dziecko. Nauka dzieci w domu toczy się według indywidualnych potrzeb. Każde dziecko uczy się w innym tempie. Niektóre partie materiału może przyswoić szybciej, a inne wolniej. Zauważam także wady zdalnego nauczania. Najpoważniejszą jest ograniczona możliwość nawiązywania przyjaźni i wchodzenia w relacje społeczne. Dzieci chodzące do szkoły codziennie spotykają się z wieloma rówieśnikami. W obrębie klasy tworzą się stałe przyjaźnie, a także przywiązanie do nauczyciela i braku  osobistego kontaktu  z wychowawcą. Edukacja domowa w pewnym sensie izoluje dziecko od środowiska rówieśniczego”.

Praca 1 Praca 1
Praca 2 Praca 2
Praca 4 Praca 4
Praca 6 Praca 6
Praca 7 Praca 7
Praca 8 Praca 8
Praca 9 Praca 9
Praca 10 Praca 10
Praca 13 Praca 13
Praca 14 Praca 14
Praca 17 Praca 17
Praca 3 Praca 3
Praca 11 Praca 11
Praca 12 Praca 12
Praca 15 Praca 15
Praca 16 Praca 16

 

 

 

 

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów