SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
13

C.H.A.N.G.E –Nowy projekt - Nowe Wyzwania!!

flagi

 

ErasmusOśrodek Szkolno -Wychowawczy im. św. Jana Pawła II kolejny raz odniósł sukces i otrzymał akceptację projektu Erasmus plus. Collaboration to Have Abilities as New Goals of Education C.H.A.N.G.E co w tłumaczeniu brzmi „Międzynarodowa współpraca dla zdobycia nowych umiejętności. Kryptonim ZMIANA" to pełny tytuł projektu. Budżet projektu 31 860.00 euro obejmuje środki przyznane na jego realizację to jest mobilności nauczycieli i uczniów, jak również zarządzanie projektem.
Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020 przez sześć szkół publicznych kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoły mają swoje siedziby we Włoszech, Grecji, Rumunii, Litwy i Turcji.

W ramach współpracy i realizacji projektu szkoły chcą przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu swoich uczniów, wprowadzić odpowiednie standardy, nowe metody nauczania i terapie w odniesieniu do rozwijającego się świata zewnętrznego - takie jak zmiany w systemach edukacyjnych poszczególnych państw oraz globalizacja i cyfryzacja.

Projekt zakłada wymianę dobrych praktyk w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami. Zaplanowano szereg spotkań na terenie każdej z placówek. W ramach projektu wyznaczono następujące cele do realizacji:

- motywowanie nauczycieli naszych szkół do otwartości i zdobywania wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej,
- poznanie i wprowadzenie nowych metod pracy, terapii i sposobów nauczania w celu eliminacji różnic w efektach nauczania tj. wyników osiąganych przez naszych uczniów,
- poznanie i wprowadzenie co najmniej dwóch programów edukacyjnych pomagających rozwiązywać problemy emocjonalne i eliminować zaburzenia zachowania naszych uczniów,
- motywowanie naszych uczniów do zdobywania nowych umiejętności,
- wprowadzenie nowego treningu zawodowego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, w celu aktywizacji na lokalnym rynku pracy.
- rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnej oraz pracy zespołowej,
- promowanie różnic kulturowych, poszerzenie horyzontów i tolerancji dla innych narodów.
W ramach projektu 30 uczniów weźmie udział w wizytach, w których uczestniczyć będzie cała społeczność lokalna.
Projekt rozpocznie szkolenie nauczycieli w naszym Ośrodku w dniach 7-9 listopada 2018. W ramach wizyty zaplanowano pracę nad projektem, doskonalenie nauczycieli z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz poznanie naszego miasta i kultury. Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy na przyjazd naszych partnerów projektowych .

/M. Pęcak/

 

flagi flagi

 

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 34 gości oraz 1 użytkownik.

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów